Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2089/TTg-ĐP về việc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phuớc hưởng cơ chế, chính sách như đối với các tỉnh Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2089/TTg-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2089/TTg-ĐP
V/v huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phuớc hưởng cơ chế, chính sách như đối với các tỉnh Tây Nguyên

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2009); ý kiến của các Bộ, cơ quan: Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 3678/LĐTBXH-BTXH ngày 01 tháng 10 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7236/BKH-KTĐP&LT ngày 21 tháng 9 năm 2009), Tài chính (công văn số 13587/BTC-NSNN ngày 24 tháng 9 năm 2009), Ủy ban Dân tộc (công văn số 765/UBDT-CSDT ngày 24 tháng 9 năm 2009) về việc bổ sung huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước được thực hiện cơ chế, chính sách như đối với các tỉnh Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước vào Danh sách các huyện miền núi thuộc 6 tỉnh giáp Tây Nguyên ban hành kèm theo công văn số 588/TTg-ĐP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ để được hưởng cơ chế, chính sách như đối với các tỉnh Tây Nguyên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ trưởng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
- Các Vụ: KTTH, KTN, NC, TH, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2089/TTg-ĐP về việc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phuớc hưởng cơ chế, chính sách như đối với các tỉnh Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.382

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243