Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2081/LĐTBXH-TCCB báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2081/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 24/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2081/LĐTBXH-TCCB
V/v Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến 2010

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

 

Thực hiện Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010, căn cứ Công văn số 947/LĐTBXH-BĐG ngày 31/3/2010 của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010, Bộ đề nghị Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ:

Triển khai công tác tổ chức tổng kết tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 gắn với nhiệm vụ chính trị và Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của đơn vị giai đoạn 2006 – 2010. Bám sát mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia và Kế hoạch hành động để đánh giá đúng thực trạng, nêu rõ được kết quả, tồn tại, nguyên nhân của thành công, yếu kém và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Báo cáo tổng kết cần tập trung tập hợp các số liệu, tình hình để đánh giá từng mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược. Đồng thời nêu rõ những khó khăn, thuận lợi và phân tích thêm những vấn đề liên quan đến công tác vì sự tiến bộ phụ nữ của đơn vị gắn với nhóm các chỉ tiêu đối với cán bộ, công chức viên chức ngành Lao động – Thương binh và Xã hội; dự báo những thuận lợi, khó khăn, thách thức làm cơ sở xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của công tác vì sự tiến bộ phụ nữ phù hợp với chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Để kịp tổng hợp, báo cáo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đề nghị Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ triển khai tổng kết, báo cáo đúng tiến độ và gửi báo cáo về Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/8/2010.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2081/LĐTBXH-TCCB báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.738
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93