Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về thủ tục hồ sơ quản lý và chi trả bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang

Số hiệu: 2075/LĐTBXH-CV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 04/06/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2075/LĐTBXH-CV
V/v về thủ tục hồ sơ quản lý và chi trả bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 1994

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 2075/LĐTBXH-CV NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 1994 VỀ THỦ TỤC HỒ SƠ QUẢN LÝ VÀ CHI TRẢ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương

Thi hành Điều 20 Nghị định số 66/CP ngày 30-9-1993 của Chính phủ và các Thông tư số 313/TT-LB ngày 3-3-1994 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính; Thông tư số 02/tt-LB ngày 3-3-1994 của Liên bộ Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính về các chế độ bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang; sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn kịp thời về thủ tục hồ sơ xét duyệt chế độ quản lý và chi BHXH đối với lực lượng vũ trang như sau:

1. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận việc giải quyết các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp hàng tháng đối với quân nhân trong lực lượng vũ trang như đã thực hiện trước đây cho đến khi có hướng dẫn mới.

2. Về trình tự tiếp nhận giải quyết các chế độ BHXH đối với quân nhân và Công an nhân dân (gọi chung là quân nhân) thực hiện như sau:

a. Chế độ hưu trí: Hồ sơ nghỉ hưu của quân nhân do cơ quan, đơn vị quản lý quân nhân lập thành 2 tập (theo mẫu thống nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát hành) gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ quan, đơn vị đóng quân để xem xét giải quyết. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận lương hưu, phiếu lĩnh lương hưu. Khoản tiền trợ cấp lần đầu (trường hợp quân nhân chuyển ngay đi tỉnh khác cư trú thì Sở trả lại 1 tập hồ sơ và kèm theo giấy giới thiệu di chuyển) cho cơ quan, đơn vị quản lý để trao cho quân nhân.

b. Chế độ tử tuất: - Đối với quân nhân tại ngũ từ trần (kể cả chết do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp) thì hồ sơ do cơ quan, đơn vị quản lý quân nhân lập thành 2 tập (trường hợp người chết còn có thân nhân hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng ở 2 tỉnh khác nhau thì lập thành 3 tập), hồ sơ gồm: giấy báo tử (nếu chết do tai nạn lao động thì kèm theo biên bản), quyết định trợ cấp 1 lần (theo mẫu thống nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát hành). Nếu có thân nhân hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì kèm theo bản tóm tắt quá trình công tác có đóng BHXH của người chết, các giấy chứng minh về điều kiện của thân nhân hưởng trợ cấp (giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giám định sức khoẻ) và công văn của cơ quan, đơn vị đề nghị giải quyết chế độ tử tuất.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ quan, đơn vị đóng quân tiếp nhận hồ sơ để xem xét giải quyết theo chính sách quy định. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả kết quả xét duyệt: cấp tiền mai táng, tiền trợ cấp 1 lần kèm theo Quyết định trợ cấp. Trường hợp người chết có thân nhân hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì cấp sổ trợ cấp hàng tháng gửi cơ quan đơn vị quản lý để trao đổi cho gia đình người chết. Nếu thân nhân hưởng trợ cấp hàng tháng cư trú ở tỉnh khác thì Sở trả lại 1 tập hồ sơ và cấp giấy giới thiệu chuyển đi để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân của người chết cư trú xét duyệt và cấp sổ trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

- Đối với quân nhân đã nghỉ hưu mà từ trần thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trả lương hưu tiếp nhận hồ sơ và đơn của gia đình để giải quyết các chế độ quy định như tại điểm a nói trên.

c. Đối với quân nhân chưa đủ tuổi đời để nghỉ hưu mà khi xuất ngũ không hưởng trợ cấp xuất ngũ để chờ hưởng chế độ hưu trí thì cơ quan, đơn vị quản lý quân nhân ra quyết định cho về nghỉ chờ giải quyết chế độ hưu, kèm theo văn bản kê khai quá trình công tác và công văn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người đó về cư trú (lập thành 2 tập).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ xét duyệt quá trình công tác và đăng ký quản lý đối tượng đến khi đủ điều kiện về tuổi đời thì giải quyết chế độ hưu trí.

Trong thời gian quân nhân chờ giải quyết chế độ hưu trí nếu bị chết thì việc lập hồ sơ để giải quyết chế độ tử tuất áp dụng như đối với quân nhân đã nghỉ hưu.

d. Đối với quân nhân bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp từ 61% trở lên về nghỉ hưởng trợ cấp hàng tháng thì tạm thời các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đương sự cư trú tiếp nhận hồ sơ (2 tập) và quản lý trả trợ cấp hàng tháng. Mọi thủ tục xác nhận, cấp sổ trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp do các cơ quan, đơn vị quân đội hoặc Công an giải quyết.

Quá trình thực hiện các quy định trên đây, nếu còn vướng mắc yêu cầu các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu hướng dẫn.

 

 

Lê Duy Đồng

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về thủ tục hồ sơ quản lý và chi trả bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.224
DMCA.com Protection Status