Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2069/VPCP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tâm
Ngày ban hành: 29/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2069/VPCP-TCCB
V/v thông báo ý kiến của BT CN trong việc xử lý vấn đề mồ mả tại tỉnh Bình Dương

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Vụ Văn xã

Ngày 16 tháng 4 năm 2004 Vụ Văn xã có văn bản gửi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vấn đề mồ mả binh lính (nguỵ quân Sài Gòn) tại nghĩa địa Bình An, huyện Di Linh, tỉnh Bình Dương; căn cứ ý kiến Vụ Văn xã và các đơn vị có liên quan, Vụ Tổ chức cán bộ đã tổng hợp, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Căn cứ Quyết định 09/2003/QĐ-VPCP ngày 07 tháng 8 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ; Quy chế làm việc của Văn phòng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2004/QĐ-VPCP ngày 16 tháng 03 năm 2004 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và nội dung công việc xử lý vấn đề nêu trên. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Vụ Văn xã chủ trì, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc giải quyết vấn đề mồ mả binh lính (nguỵ quân Sài Gòn) tại nghĩa địa Bình An, huyện Di Linh, tỉnh Bình Dương.

2. Vụ Địa phương, Vụ IV, Vụ Quan hệ quốc tế, Vụ Nội chính và các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm phối hợp xử lý vấn đề nói trên.

Vụ Tổ chức cán bộ xin thông báo để Vụ Văn xã và các đơn vị liên quan thực hiện.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Văn Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2069/VPCP-TCCB ngày 29/04/2004 ngày 29/04/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của BT CN trong việc xử lý vấn đề mô tả tại tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.079

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139