Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2060/LĐTBXH-TBLSNCC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đình Liêu
Ngày ban hành: 30/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2060/LĐTBXH-TBLSNCC
V/v: Tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày TBLS 27/7/2005.
 

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
- các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thi hành Quyết định số 656/2005/QĐ-CTN ngày 28 tháng 6 năm 2005 của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 58 năm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7/2005; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

I. Mức quà 200.000 đồng để tặng quà đối với các đối tượng:

1- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B có tỷ lệ thương tật, mất sức lao động từ 81% trở lên được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993), đang được nuôi dưỡng, điều trị, điều dưỡng tại các đơn vị thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đang quản lý hoặc đã về sinh sống tại gia đình, hoặc đang công tác ở các cơ quan, xí nghiệp.

2- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

3- Thân nhân liệt sĩ già yếu cô đơn không nơi nương tựa, thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên, con liệt sĩ mồ côi cả cha và mẹ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

II. Mức quà 100.000 đồng để tặng đối với các đối tượng:

1- Thân nhân của 2 liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng (tính theo định suất).

2- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ mất sức lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993), đang được nuôi dưỡng, điều trị, điều dưỡng tại các đơn vị thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý hoặc đang điều trị tại các bệnh viện.

III. Đối với người được xác nhận hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà nói trên thì được tặng một mức quà là 200.000 đồng. Trường hợp người được xác nhận hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì được tặng một mức quà đó.

IV. Quà tặng của Chủ tịch nước đối với các đối tượng chính sách được tặng bằng tiền.

Nguồn kinh phí tặng quà đối với các đối tượng chính sách do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý, chi trong kế hoạch kinh phí năm 2005. Các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết toán vào kinh phí ủy quyền; các đơn vị trực thuộc Bộ quyết toán vào kinh phí ngân sách Nhà nước do Bộ cấp.

Nguồn kinh phí tặng quà đối với đối tượng chính sách thuộc quân đội, công an nhân dân, do Bộ Quốc phòng, Bộ công an hướng dẫn thực hiện.

V. Các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp với các cơ quan có liên quan, các phương tiện thông tin đại chúng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức việc tuyên truyền, thăm hỏi, động viên, tặng quà kịp thời, chu đáo đảm bảo ý nghĩa về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng chính sách.

Trước ngày 05 tháng 8 năm 2005, các Sở, các đơn vị báo cáo nhanh hoặc Fax 04.7342408 về kết quả thực hiện việc chuyển quà tặng của Chủ tịch nước, quà tặng của địa phương và tình hình hoạt động ngày 27/7 về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục TBLS&NCC) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng Chính phủ “để b/cáo”
- Văn phòng Chính phủ
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Bộ Tài chính
- Bộ Quốc phòng
- Bộ Công an
- Vụ KH-TC
- Đại diện VP Bộ tại TP. HCM
- Lưu: VT, Cục TBLS&NCC, Thanh 100
.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Đình Liêu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2060/LĐTBXH-TBLSNCC ngày 30/06/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 58 năm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7/2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.529

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!