Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2031/VPCP-QHQT về gia hạn thời gian thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật Chăm sóc và phát triển trẻ thơ tại cộng đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2031/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 28/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2031/VPCP-QHQT
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án HTKT Chăm sóc và phát triển trẻ thơ tại cộng đồng

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 30/TTr-NHNN ngày 15 tháng 3 năm 2012 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) "Chăm sóc và phát triển trẻ thơ tại cộng đồng" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 498/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng 2 năm 2012, Bộ Tài chính tại văn bản số 1511/BTC-QLN ngày 8 tháng 2 năm 2012, Bộ Ngoại giao tại văn bản số 386/BNG-LPQT ngày 14 tháng 2 năm 2012, Bộ Tư pháp tại văn bản số 498/BTP-PLQT ngày 19 tháng 01 năm 2012 và giải trình bổ sung của Bộ Y tế tại văn bản số 997/BYT-KH-TC ngày 29 tháng 2 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án HTKT "Chăm sóc và phát triển trẻ thơ tại cộng đồng" đến ngày 25 tháng 9 năm 2012 và điều chỉnh kinh phí giữa các hạng mục của dự án như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản nêu trên.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành thủ tục gia hạn và điều chỉnh kinh phí cho dự án với ADB.

3. Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tham gia dự án hoàn thành các hoạt động của dự án trong thời gian gia hạn; đồng thời rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị và triển khai dự án này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). V26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2031/VPCP-QHQT về gia hạn thời gian thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật Chăm sóc và phát triển trẻ thơ tại cộng đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.314

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74