Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1994/VPCP-KGVX năm 2019 về kiến nghị của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1994/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1994/VPCP-KGVX
V/v kiến nghị của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có văn bản số 108/KH-DTPCT ngày 04 tháng 3 năm 2019 báo cáo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về Chương trình, kế hoạch hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Bác Hồ đi xa, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và 50 năm Bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (1969 - 2019). Về việc này, Thủ tướng có ý kiến: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý cụ thể; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, CN, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1994/VPCP-KGVX năm 2019 về kiến nghị của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.035
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.38.214