Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1939/TTg-KGVX về tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia Kỷ niệm 190 năm Ngày sinh Ph. Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2010) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1939/TTg-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 23/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1939/TTg-KGVX
V/v tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia Kỷ niệm 190 năm Ngày sinh Ph. Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2010)

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Xét đề nghị của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, tại công văn số 799/HVCT-HCQG ngày 01 tháng 9 năm 2010 về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia Kỷ niệm 190 năm Ngày sinh Ph. Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2010), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010 có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia Kỷ niệm 190 năm Ngày sinh Ph. Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2010) như đề nghị của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tại công văn nêu trên.

- Về thời gian tổ chức Hội thảo: đề nghị Học viện cân nhắc tổ chức Hội thảo vào ngày phù hợp để nhận được sự quan tâm rộng rãi của xã hội;

- Nguồn kinh phí tổ chức Hội thảo được bố trí từ dự toán chi sự nghiệp văn hóa của ngân sách trung ương năm 2010 và thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban VH, GD, TTN và NĐ của Quốc hội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân
Trưởng Ban tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn năm hai năm 2009 - 2010

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1939/TTg-KGVX về tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia Kỷ niệm 190 năm Ngày sinh Ph. Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2010) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.327

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174