Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 190/CP-QHQT về việc cơ chế nhận hàng trả nợ của phía Lào do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 190/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 190/CP-QHQT
V/v cơ chế nhận hàng trả nợ của phía Lào

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2000

 

Kính gửi:

- Bộ Thương mại
- Bộ Tài chính

 

Xét đề nghị của Bộ Thương mại (công văn số 6070/TM-KH, ngày 29 tháng 12 năm 1999) và ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 333/TC-TCĐN ngày 26 tháng 01 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Thương mại chỉ đạo Công ty Xuất Nhập khẩu với Lào (Vilexim) nộp toàn bộ 1,5 triệu USD tiền mặt đã nhận được của phía Lào vào Ngân sách Nhà nước.

Bộ Thương mại thống nhất với Bộ Tài chính để thanh toán lại cho Công ty Vilexim các khoản chi phí thực tế hợp lý đã phát sinh trong qúa trình nhận số tiền này.

2. Từ năm 2000 trở đi, áp dụng với mức khoán phí là 15% trên giá trị của tất cả các mặt hàng nhận nợ (trừ việc nhận bằng tiền mặt) do Chính phủ Lào trả nợ Chính phủ Việt Nam cho số kim ngạch còn lại.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
- PTT Nguyễn Tấn Dũng,
- Công ty Xuất Nhập khẩu với Lào,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: KTTH, TH, TTTT & BC
- Lưu: QHQT (2), VT

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 190/CP-QHQT về việc cơ chế nhận hàng trả nợ của phía Lào do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.852
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110