Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 18306/BTC-HCSN năm 2014 kinh phí tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 - 2015 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 18306/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 16/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18306/BTC-HCSN
V/v kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 - 2015

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 02/7/2014 phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015; Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 10/10/2014 về Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 21/10/2014 phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); Quyết định số 2141/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015);

Bộ Tài chính hướng dẫn về kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên như sau:

1. Nguyên tắc chung:

Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm thực hiện theo đúng quy định tại Mục D Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 02/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ), theo đó:

- Nguồn kinh phí: nguồn ngân sách nhà nước (thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành: ngân sách trung ương bảo đảm đối với các nhiệm vụ do các Bộ; cơ quan Trung ương thực hiện; ngân sách địa phương bảo đảm đối với các nhiệm vụ do các địa phương thực hiện) và nguồn kinh phí xã hội hóa.

- Kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm Ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng do ngân sách trung ương đảm bảo; trường hợp huy động nguồn kinh phí xã hội hóa, phải trình Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các nội dung, dự toán kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm đảm bảo trang trọng, thiết thực, đáp ứng được mục đích của hoạt động kỷ niệm, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm về kinh phí.

2. Về kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015):

Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 10/10/2014, Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 21/10/2014, Quyết định số 2141/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 để xây dựng kế hoạch cụ thể thực  hiện nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc nêu tại điểm 1 công văn này trình cấp có thẩm quyền phê duyệt:

- Các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao, lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015 của cơ quan, đơn vị, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự toán kinh phí Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/12/2014 để thẩm định, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về kinh phí thực hiện các lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn khác trong hai năm 2014 - 2015

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương căn cứ phê duyệt của cấp có thẩm quyền đối với đề án, kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể để xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính có ý kiến để các Bộ, cơ quan ở Trung ương và các địa phương được biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, Vụ I;
- Lưu: VT, HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 18306/BTC-HCSN năm 2014 kinh phí tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 - 2015 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.307

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113