Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1772/BVHTTDL-BCĐPCKB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 18/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1772/BVHTTDL-BCĐPCKB
V/v khảo sát, kiểm tra công tác phòng chống khủng bố tại các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Quyết định số 1530/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chng khủng bố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2769/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 8 năm 2015 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố của Bộ.

Triển khai Kế hoạch công tác năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch khảo sát, kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chng khủng bố (PCKB) tại các đơn vị trực thuộc Bộ, nội dung gm:

1. Đặc Điểm, tình hình có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống khủng bố của đơn vị.

2. Kiểm tra hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống khủng bố của đơn vị.

3. Nội dung, chương trình và kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống khủng bố của đơn vị.

4. Số lượng, chất lượng của lực lượng tham gia PCKB (kiêm nhiệm).

5. Đầu tư trang thiết bị cho công tác PCKB.

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai công tác PCKB theo 05 nội dung nêu trên, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ban Chỉ đạo phòng chống, khủng bố), trước ngày 27 tháng 5 năm 2016 theo địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0983.170262 (đồng chí Trần Văn Chiên); hộp thư điện tử: Tranvanchienvhttdl@gmail.com.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố) thông báo để các đơn vị trực thuộc Bộ biết và triển khai nội dung công việc nêu trên nhằm phục vụ đợt khảo sát, kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống khủng bố của Bộ đạt kết quả tốt nhất./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng
(để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VP (PCKB), TVC 100.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ BỘ VHTTDL
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1772/BVHTTDL-BCĐPCKB ngày 18/05/2016 về khảo sát, kiểm tra công tác phòng chống khủng bố tại đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


690

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79