Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1767/BYT-KCB triển khai Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2013 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1767/BYT-KCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 02/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1767/BYT-KCB
V/v triển khai Luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2013

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương

Theo Điều tra Toàn cầu về sử dụng thuốc lá năm 2010, Việt Nam là một trong 15 nước dẫn đầu thế giới về tỷ lệ hút thuốc lá, đặc biệt là trong nam giới. Để giảm thiểu các tác hại của việc sử dụng thuốc lá với sức khỏe, kinh tế, xã hội và môi trường, ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Luật PCTH thuốc lá). Luật PCTH thuốc lá có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013, trong đó quy định các biện pháp nhằm giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, các biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và các điều kiện đảm bảo để phòng chống tác hại của thuốc lá. Một trong những nội dung quan trọng của Luật PCTH thuốc lá là quy định về các địa điểm cấm hút thuốc, bao gồm: các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn; các địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi giành riêng cho người hút thuốc; quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý các địa điểm cấm hút thuốc lá.

Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới chọn chủ đề "Cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ của các công ty thuốc lá" với mục đích giúp các nhà hoạch định chính sách và công chúng ở các quốc gia nhận biết được những chiến lược của ngành công nghiệp thuốc lá nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, gia tăng tỷ lệ sử dụng thuốc lá, đặc biệt là trong thanh thiếu niên. Cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ của các công ty thuốc lá cũng là một nội dung quan trọng được quy định trong Luật PCTH thuốc lá.

Để phổ biến và thực thi hiệu quả Luật PCTH thuốc lá, đồng thời hưởng ứng Ngày Thế giới Không thuốc lá 31 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ 25 đến 31 tháng 5 năm 2013, Bộ Y tế đề nghị Quý cơ quan cùng phối hợp tổ chức các hoạt động sau:

1. Tuyên truyền phổ biến và thực thi nghiêm các quy định của Luật PCTH thuốc lá:

- Chỉ đạo và tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo phổ biến các quy định của Luật PCTH thuốc lá tại cơ quan Bộ, ngành, Đoàn thể và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật PCTH thuốc lá và quy định về việc thực hiện môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc; quyền, nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tác hại thuốc lá; nghĩa vụ của người hút thuốc; quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá; quy định về việc cấm bán thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc và các địa điểm khác theo quy định của Luật PCTH thuốc lá.

- Chỉ đạo đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan Bộ, ngành, Đoàn thể và các đơn vị trực thuộc.

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện và vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn Luật.

- Treo biển báo cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm theo quy định của Luật. Treo pano, băng-rôn, khẩu hiệu trước cổng và trong cơ quan thông báo về ngày Luật có hiệu lực thi hành (01/5/2013) và các quy định về cấm hút thuốc nơi làm việc.

- Tổ chức lễ phát động xây dựng cơ quan không khói thuốc lá; đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị.

- Chủ động chỉ đạo và phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm hành chính về PCTH thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công.

2. Hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5.

- Treo băng-rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá tại cổng ra vào của cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức hội thảo, hội nghị phổ biến các quy định của pháp luật về PCTH thuốc lá, chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá do Tổ chức Y tế thế giới khởi xướng.

- Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và tại các địa điểm có quy định cấm.

Kế hoạch triển khai phổ biến và thực thi Luật PCTH thuốc lá, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá đề nghị gửi về Bộ Y tế (138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội) trước ngày 15/4/2013 để Bộ Y tế tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các thông tin về Luật PCTH thuốc lá, chủ đề ngày Thế giới không thuốc lá và các tài liệu truyền thông có thể tải từ website: www.vinacosh.gov.vn.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP (để báo cáo);
- PTT Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- VP TW, các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện KSND tối cao;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Các cơ quan Truyền thông;
- Sở Y tế các Tỉnh, Thành phố;
- Lưu: VT, KCB.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH
PCTH THUỐC LÁ QUỐC GIA
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1767/BYT-KCB triển khai Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2013 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.535
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31