Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1733/VPCP-VX ngày 03/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch tăng cường công tác quản lý báo chí, xuất bản

Số hiệu: 1733/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 03/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1733/VPCP-VX
V/v: Kế hoạch tăng cường công tác quản lý báo chí, xuất bản

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa - Thông tin

 

Về kế hoạch của Bộ Văn hóa - Thông tin (công văn số 5633/VHTT-BC ngày 26 tháng 12 năm 2001) triển khai thực hiện các kết luận của Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác quản lý báo chí, xuất bản”, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1/ Về những vấn đề liên quan đến xuất bản: Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Văn hóa - Thông tin khẩn trương nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đồng bộ trình Thủ tướng Chính phủ (tại công văn số 1146/CP-VX ngày 19 tháng 12 năm 2001).

2/ Về đề án báo chí phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Bộ phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện.

Đồng ý về chủ trương đối với các đề nghị khác nêu trong bản đề án. Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì cùng với các cơ quan liên quan, theo chức năng của mỗi cơ quan, xây dựng thành các kế hoạch cụ thể đưa vào kế hoạch hàng năm của các Bộ, ngành lập các đề án cụ thể để trình các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt theo quy định.

3/ Về cơ chế phối hợp trong công tác quản lý báo chí:

Đồng ý với các nội dung cơ bản nêu trong đề án.

Bộ Văn hóa - Thông tin thống nhất với Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và các cơ quan liên quan về cơ chế này để triển khai thực hiện. Cần định kỳ rút kinh nghiệm việc thực hiện cơ chế phối hợp nhằm nâng cao tính hiệu quả và hiệu lực trong công tác quản lý báo chí.

4/ về việc thành lập Cục Báo chí, Bộ Văn hóa - Thông tin khẩn trương xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa - Thông tin triển khai thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1733/VPCP-VX ngày 03/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch tăng cường công tác quản lý báo chí, xuất bản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.969
DMCA.com Protection Status