Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 169/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Cứu trợ xã hội Tết Nguyên đán 2007

Số hiệu: 169/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 16/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 169/LĐTBXH-BTXH
V/v: Cứu trợ xã hội Tết Nguyên đán 2007

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Sở lao động – thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2006 có nhiều địa phương đã làm tốt công tác cứu trợ xã hội thăm hỏi, tặng quà các đối tượng xã hội đặc biệt khó khăn, trợ giúp các hộ nghèo, tiêu biểu như các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Giang, Điện Biên, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Nam, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Dương, Đồng Tháp. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cứu trợ xã hội góp phần ổn định đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Hơi năm 2007, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, đặc biệt là những địa phương bị thiệt hại nặng do bão ChanChu, bão số 6, bão số 9 tiến hành một số việc sau đây:

1- Kiểm tra, rà soát việc thực hiện chính sách cứu trợ xã hội thường xuyên theo Thông tư số 18/2000/TT-LĐTBXH ngày 28/7/2000 và Thông tư số 16/2004/TT-LĐTBXH ngày 12/11/2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 và Nghị định số 168/2004/NĐ-CP ngày 20/9/2004 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội, tổng hợp tình hình, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ra Quyết định tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2007 cho các đối tượng xã hội đặc biệt khó khăn.

2- Chủ động rà soát số hộ, số nhân khẩu có thể thiếu lương thực, bị đói trong dịp Tết Nguyên đán năm 2007; Tổng hợp và xây dựng phương án trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ra Quyết định cứu trợ kịp thời, đảm bảo không có người dân của địa phương bị đói trong những ngày Tết Nguyên đán năm 2007.

3- Kinh phí: Cần phải huy động đa nguồn, với tinh thần xã hội hóa, gồm: Ngân sách Nhà nước, huy động từ cộng đồng và các tổ chức quốc tế; Mức trợ cấp cứu đói đảm bảo tối thiểu 12 kg gạo/người/tháng, các chế độ trợ cấp xã hội khác thực hiện theo quy định hiện hành.

Đề nghị các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 05/02/2006 (Vụ Bảo trợ xã hội) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Lưu VT, BTXH
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 169/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Cứu trợ xã hội Tết Nguyên đán 2007

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.487
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126