Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1663/VPCP-VX về việc phê duyệt bổ sung cơ chế đặc thù triển khai thực hiện Dự án Cung thi đấu điền kinh trong nhà phục vụ AI Games 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1663/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 17/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1663/VPCP-VX
V/v phê duyệt bổ sung cơ chế đặc thù triển khai thực hiện DÁ Cung thi đấu điền kinh trong nhà phục vụ AI Games 3

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Văn phòng Chính phủ nhận được Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 11 tháng 03 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt bổ sung cơ chế đặc thù triển khai dự án Cung thi đấu điền kinh trong nhà phục vụ Asian Indoor Games 3.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 15 của Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007, Văn phòng Chính phủ đề nghị quý Bộ có ý kiến bằng văn bản về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Tờ trình nêu trên (gửi kèm theo đây) để Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn bản trả lời xin gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 22 tháng 03 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
Các Vụ: TH, CN, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, VX (3)vtp 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1663/VPCP-VX về việc phê duyệt bổ sung cơ chế đặc thù triển khai thực hiện Dự án Cung thi đấu điền kinh trong nhà phục vụ AI Games 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.816
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7