Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1661/LĐTBXH-LĐVL ngày 29/05/2003 của Bộ lao động - Thương binh và xã hội về chế độ thôi việc của người lao động ở doanh nghiệp nhà nước giao theo Nghị định 103-CP

Số hiệu: 1661/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 29/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1661/LĐTBXH-LĐVL
V/v về chế độ thôi việc của người lao động ở doanh nghiệp NN giao theo NĐ 103-Chính phủ

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2003

.

Kính gửi: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 606/LĐTBXH ngày 13/5/2003 của Quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Trường hợp của quý Sở hỏi tại công văn nêu trên thì thời gian công tác của người lao động thuộc khu vực Nhà nước trước khi giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động mà chưa nhận trợ cấp thôi việc, mất việc, thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 174/2002/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và Điểm 1 Mục IV Thông tư số 07/2000/TT-LĐTBXH ngày 29/3/2000 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số Điều về lao động theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ về  giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước.

Đề nghị Quý Sở nghiên cứu kỹ các văn bản để hướng dẫn cho doanh nghiệp và giải quyết chính sách đối với người lao động./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1661/LĐTBXH-LĐVL ngày 29/05/2003 của Bộ lao động - Thương binh và xã hội về chế độ thôi việc của người lao động ở doanh nghiệp nhà nước giao theo Nghị định 103-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.060
DMCA.com Protection Status