Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 164/QLLĐNN-CSQLLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định mới về tái nhập cảnh làm việc tại Đài Loan đối với lao động nước ngoài

Số hiệu: 164/QLLĐNN-CSQLLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Công Hải
Ngày ban hành: 20/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 164/QLLĐNN-CSQLLĐ
Về việc quy định mới về tái nhập cảnh làm việc tại đài loan đối với lao động nước ngoài

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 164/QLLDNN CSQLLDNGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỚI VỀ TÁI NHẬP CẢNH LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động đưa lao độngvà chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan

Uỷ ban lao động Đài Loan có công văn số 0910200440 ngày 29 tháng 01 năm 2002 thông báo về việc Chính Phủ Đài Loan sửa đổi Luật Dich vụ việc làm, trong đó quy định mới về thời hạn lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan nếu: "Lao động nước ngoài trong thời gian làm việc tại Đài Loan không vi phạm pháp luật Đài Loan được phếp tái nhập cảnh làm việc tại Đài Loan, thời gian làm việc tổng cộng không quá 6 năm". Quy định mới này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2002. Để các doanh nghiệp có cơ sở thông báo cho người lao động, Cục Quản lý lao động với nước ngoài trích dẫn một số điều kiện cơ bản liên quan như sau:

1. Điều kiện và đối tượng lao động được phép tái nhập cảnh làm việc tại Đài Loan:

- Lao động nước ngoài trong thời gian làm việc tại Đài Loan không vi phạm pháp luật Đài Loan, chấm dứt hợp đồng trước hạn do các nguyên nhân từ quan hệ trong sử dụng lao động; do quota hết hạn phải xuất cảnh; do sức khoẻ phải về nước chữa bệnh, sau khi điều trị nếu đạt yêu cầu thì đều được phép tái nhập cảnh làm việc tại Đài Loan.

- Lao động nước ngoài trong thời gian làm việc tại Đài Loan không vi phạm pháp luật Đài Loan làm những công việc theo quy định từ khoản 8 đến khoản 10, mục 1, Điều 46 của Luật Dịch việc làm Đài Loan (tức là làm những công việc như giúp việc gia đình, khán hộ công, thuyền viên tàu cá, công nhân xây dựng và công nhân thao tác sản xuất tại các nghành nghề được phép tiếp nhận lao động nước ngoài mãn hạn hợp đồng lao động 2 hoặc 3 năm theo quy định cũ) thì phải xuất cảnh với thời gian 40 ngày sau đó mới được tái nhập cảnh làm việc tại Đài Loan lần thứ hai.

- Lao động nước ngoài khi kiểm tra tái nhập cảnh, nếu trên hộ chiếu không thể hiện lao động đã xuất cảnh 40 ngày (trường hợp hộ chiếu hết hạn, mất hoặc rách nát phải đổi hộ chiếu mới) thì người xin phép (là chủ sử dụng lao động hoặc công ty môi giới đài Loan được chủ sử dụng lao động uỷ quyền hoặc bản thân người lao động) phải nộp hồ sơ cho Cục xuất nhập cảnh, Nha cảnh sát, Bộ Nội vụ Đài Loan để xin "Giấy chứng nhận ngày, tháng, năm xuất nhập cảnh" thì mới được phép tái nhập cảnh làm việc tại đài Loan.

2. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận ngày, tháng, năm xuất nhập cảnh gồm:

+ Đơn xin chứng nhận ngày tháng xuất nhập cảnh (theo mẫu tại phụ lục I)

+ Bản sao hộ chiếu hoặc thẻ cư trú, thẻ lao động của người lao động;

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy đăng ký kinh doanh của chủ sử dụng lao động;

+ Bản sao giấy phép tuyển dụng lao động nước ngoài do Uỷ ban Lao động Đài Loan cấp (quota) và danh sách lao động nước ngoài đã tuyển mộ;

+ Một phong bì thư có dán sẵn tem gửi bảo đảm để gửi lại hồ sơ sau khi duyệt;

+ Lệ phí làm thủ tục là 100NT$ đối với mỗi một hồ sơ;

+ Quy định mới này được áp dụng đối với lao động nước ngoài được chủ sử dụng Đài Loan tuyển dụng làm việc tại Đài Loan trước và sau khi Luật này sửa đổi, nếu lao động muốn tái nhập cảnh làm việc tại Đài Loan thì phải có những điều kiện phù hợp với các quy định trên. Hồ sơ liên quan nộp cho văn phòng Kinh tế - Văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh để xin cấp visa nhập cảnh.

Mẫu chứng nhận và các hồ sơ cần thiết có thể tra tìm trên trang Web của Cục xuất nhận cảnh, Nha cảnh sát, Bộ Nội vụ Đài Loan (địa chỉ Website www.immgiration.gov.tw/kustubtex, htm)

Cục quản lý lao động với nước ngoài đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu, thông báo và hướng dẫn lao động Việt Nam khi họ có nhu cầu tái nhập cảnh làm việc tại Đài Loan lần thứ hai.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì phát sinh đề nghị phản ánh về Cục Quản lý lao động với nước ngoài để phối hợp giải quyết.

 

 

Đào Công Hải

(Đã ký)

 

 


PHỤ LỤC I:

Đơn xin chứng nhận ngày tháng xuất nhập cảnh

Hồ sơ của người lao động

Họ:

(Ghi giống như trong hộ chiếu)

...................

Quốc tịch:

........................

Tên:

..................

Giới tính:

Số hộ chiếu hoặc số thẻ cư trú:

Nam:

Nữ:

........................

Ngày tháng năm sinh:

...................

 

 

Địa chỉ tại Đài Loan

...............................................................................

Những nội dung xác nhận:

- Số lần xuất nhập cảnh (ghi cụ thể)

Từ năm...........................................................

- Lần xuất nhập cảnh gần nhất:

Xuất cảnh: ngày...... tháng...... năm................

Nhập cảnh: ngày....... tháng........ năm.............

- Ngày dự kiến xuất nhập cảnh:

Từ năm..................... đến................................

Hồ sơ của chủ sử dụng lao động

Họ

........................................................................

Tên

........................................................................

Quan hệ

..................................

Điện thoại:................

Lý do xin phép

........................................................................

Địa chỉ tại Đài Loan

........................................................................

Ý kiến của Cục Quản lý xuất nhập cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 164/QLLĐNN-CSQLLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định mới về tái nhập cảnh làm việc tại Đài Loan đối với lao động nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.165

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81