Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1579/BGTVT-TCCB về công tác cán bộ nữ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1579/BGTVT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 08/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1579/BGTVT-TCCB
V/v công tác cán bộ nữ

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Căn cứ Công văn số 578/VPCP-TCCV ngày 03/02/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Ban cán sự đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ nữ; nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ của Bộ Giao thông vận tải trong tình hình hiện nay, ngày 07/3/2012, Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải đã họp và thống nhất chủ trương về công tác cán bộ nữ của Bộ. Để thực hiện chủ trương này của Ban cán sự đảng, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy Đảng cùng cấp thực hiện những nội dung sau:

1. Tăng cường quan tâm thực hiện công tác cán bộ nữ trong quy hoạch cán bộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; rà soát, bổ sung các đồng chí nữ đủ điều kiện vào quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa đủ số lượng cấp phó theo quy định thì ưu tiên lựa chọn bổ nhiệm cán bộ nữ. Trường hợp đã đủ số lượng cán bộ theo quy định, nếu có nhân sự nữ cụ thể đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu bổ nhiệm thì đồng ý để đơn vị trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc bổ sung cấp phó nữ ngoài số lượng.

Giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Đảng ủy Khối cơ sở Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Công đoàn Cơ quan Bộ;
- Đoàn TN Cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (dha).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1579/BGTVT-TCCB về công tác cán bộ nữ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.802
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155