Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1544/VPCP-KTTH về việc đón các đoàn Caravan vào Việt Nam tham quan, du lịch và khảo sát du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1544/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 12/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1544/VPCP-KTTH
V/v đón các đoàn Caravan vào Việt Nam tham quan, du lịch và khảo sát du lịch

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Công an, Ngoại giao, Tài chính, Quốc phòng.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 678/TĐVHTTDL-TCDL ngày 5 tháng 3 năm 2008), về việc cho phép Công ty TNHH Du lịch ViVa, Công ty liên doanh du lịch Hồ Gươm Diethelm và Trung tâm Du lịch Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn Caravan vào nước ta tham quan, du lịch và khảo sát du lịch, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn nêu trên.

2. Giao Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp nêu trên bảo đảm an ninh, an toàn giao thông đối với các đoàn khách du lịch này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP;
- Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, PCN Văn Trọng Lý, Website Chính phủ, các Vụ: CN, QHQT, NC, TH,
- Lưu: VT, KTTH (3).21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1544/VPCP-KTTH về việc đón các đoàn Caravan vào Việt Nam tham quan, du lịch và khảo sát du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.922
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35