Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 152/LĐTBXH-KHTC chuẩn bị đón Tết Nguyên đán năm 2013 cho đối tượng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 152/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày ban hành: 16/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/LĐTBXH-KHTC
V/v Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán năm 2013 cho các đối tượng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Tiếp theo công văn số 4682/LĐTBXH-BTXH ngày 12/12/2012 về việc trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán năm 2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Ban, ngành của địa phương:

1. Phối hợp để rà soát, tổng hợp số hộ thuộc gia đình Người có công với cách mạng: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ, thương binh và các diện gia đình người có công với cách mạng theo quy định; các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; người dân vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh ... thuộc địa bàn quản lý để chuẩn bị thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp để đảm bảo cho mọi người dân, mọi gia đình đều được đón Tết nguyên đán Quý Tỵ đầm ấm, vui vẻ.

Đối với các đối tượng người có công với cách mạng, ngoài mức Quà của Chủ tịch nước thực hiện theo Quyết định số 71/QĐ-CTN ngày 10/01/2013 của Chủ tịch nước được đảm bảo từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, địa phương chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và các nguồn tài trợ, huy động hợp pháp khác để chăm lo, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, thể hiện sự biết ơn, quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng đối với những người có công với nước.

Đối với các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn, nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội (người cao tuổi neo đơn, trẻ em không nơi nương tựa...), các gia đình thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; người dân vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh... có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết nguyên đán Quý Tỵ và giáp hạt đầu năm 2013 cần có phương án trợ giúp kịp thời để đảm bảo mọi người dân, mọi gia đình đều có Tết. Trong trường hợp ngân sách đảm bảo xã hội của địa phương không đáp ứng được thì địa phương chủ động báo cáo Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ để xử lý kịp thời.

2. Bố trí nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện chi trả kịp thời các khoản Quà Tết, trợ cấp ưu đãi Người có công theo Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và các khoản trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định tại Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ đảm bảo trước Tết nguyên đán, đặc biệt là đối với các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đi lại khó khăn; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình tổ chức thực hiện chi trả đảm bảo chu đáo, đầy đủ và kịp thời.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính để hướng dẫn; đồng thời Tổng hợp báo cáo kết quả trợ giúp, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05/02/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Bộ;
- Cục Người có công;
- Cục Bảo trợ xã hội;
- Lưu VT, Vụ KHTC

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 152/LĐTBXH-KHTC chuẩn bị đón Tết Nguyên đán năm 2013 cho đối tượng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.776
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33