Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14836/BTC-PC năm 2014 triển khai “Ngày pháp luật nước Việt Nam” do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14836/BTC-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Ngô Hữu Lợi
Ngày ban hành: 20/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14836/BTC-PC
V/v triển khai “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Công văn s 3642/BTP-PBGDPL ngày 25/8/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2014; Quyết định số 1982/QĐ-BTC ngày 13/8/2014 của Bộ Tài chính ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày pháp luật Tài chính năm 2014, đề nghị các Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động sau:

1. Tập trung nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng văn bản QPPL; đồng thời, tổ chức triển khai các hoạt động được quy định tại Quyết định số 1982/QĐ-BTC bằng các hình thức phù hợp như: tăng cường tuyên truyền, phbiến về kết quả PBGDPL trên các báo, tạp chí ngành tài chính (Thời báo tài chính, Tạp chí tài chính, Báo Hải quan...); rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật tài chính; tổ chức đi thoại và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, chính sách Thuế và hải quan...

2. Các đơn vị thuộc Bộ (bao gồm cả các đơn vị thuộc hệ thống ngành dọc đóng tại địa phương: Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Dự trữ nhà nước, Kho bạc nhà nước) tích cực hưởng ứng cuộc thi viết: “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” do địa phương phát động theo chủ trương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai Ngày pháp luật năm 2014 tại đơn vị, trình Bộ (qua Vụ Pháp chế) theo đúng quy định tại Quyết định số 1982/QĐ-BTC để tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tư pháp.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lãnh đạo Bộ (để b/c);
-
Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp (để phối hợp);
-
Lưu: VT, PC (30b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Ngô Hữu Lợi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14836/BTC-PC năm 2014 triển khai “Ngày pháp luật nước Việt Nam” do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.043

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113