Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1391/VPCP-KGVX phân chia cổ vật trục vớt tại tầu đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1391/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 20/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1391/VPCP-KGVX
V/v phân chia cổ vật trục vớt tại tầu đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (văn bản số 229/BVHTTDL-DSVH ngày 21 tháng 01 năm 2013), ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 2895/BTC-QLCS ngày 10 tháng 3 năm 2010) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (văn bản số 4942/UBND-VX ngày 24 tháng 12 năm 2012) về việc phân chia số cổ vật trục vớt tại tầu đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý với phương án phân chia số cổ vật trục vớt tại tầu đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam như đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại công văn số 229/BVHTTDL-DSVH ngày 21 tháng 01 năm 2013.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan thực hiện việc phân chia số cổ vật trên theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
Cổng TTĐT các Vụ: TH, KTTH ;
- Lưu: VT, KGVX (03). NTH 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1391/VPCP-KGVX ngày 20/02/2013 phân chia cổ vật trục vớt tại tầu đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.016

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248