Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 138/LĐTBXH-BTXH về thực hiện Dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 138/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Hồng Lan
Ngày ban hành: 11/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/LĐTBXH-BTXH
V/v thực hiện Dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” do USAID tài trợ năm 2018

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Bình, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Bình Định, Bình Phước, Tây Ninh và Đồng Nai

Ngày 04/4/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 536/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ (USAID) và ngày 23/8/2017, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1326/QĐ-LĐTBXH phê duyệt đầu tư Dự án. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ban, ngành liên quan ở địa phương thực hiện một số việc sau:

1. Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương và Kế hoạch thực hiện dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” do USAID tài trợ năm 2018 (Có kế hoạch gửi kèm theo), phối hợp với các đối tác của dự án xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện dự án năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Tăng cường theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” do USAID tài trợ theo Quyết định 536/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, xin liên hệ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam thuộc Cục Bảo trợ xã hội, 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội điện thoại 02437478672, fax 024 37478674), đồng thời định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- B
Tài chính;
- Sở LĐTBXH các tỉnh nêu trên;
-
Vụ KHTC, Vụ HTQT;
-
Lưu: VT, Cục BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Hồng Lan

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 138/LĐTBXH-BTXH về thực hiện Dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.488
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49