Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1379/LĐTBXH-TBLS ngày 16/05/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xem xét giải quyết hồ sơ người hoạt động cách mạng "tiền khởi nghĩa

Số hiệu: 1379/LĐTBXH-TBLS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đình Liêu
Ngày ban hành: 16/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1379/LĐTBXH-TBLS
V/v: xem xét giải quyết hồ sơ người hoạt động cách mạng "tiền khởi nghĩa"

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

 

Tiếp nhận công văn số 1363/CV-TCCB ngày 19 tháng 4 năm 2002 của quý Bộ về việc tiếp tục xem xét xác nhận người hoạt động cách mạng "tiền khởi nghĩa", Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Thông tư 09/2001/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, do bị ảnh hưởng trực tiếp của bão lụt, do địa bàn khó khăn, tồn dộng lớn và vướng mắc xử lý những trường hợp cụ thể, nên không đạt tiến độ ở từng cấp theo quy định. Vì vậy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành các văn bản số 3358/LĐTBXH-TBLS ngày 31 tháng 10 năm 2001 và số 4038/LĐTBXH-TBLS ngày 18 tháng 12 năm 2001 nhắc các tỉnh, thành phố tiếp tục nhận bổ sung, tổng hợp danh sách còn tồn sót, đồng thời tổ chức  phân loại, làm thủ tục hồ sơ xác nhận theo quy định. Cho đến nay, Nhà nước chưa có quy định kết thúc công tác xác nhận đối với người có công với cách mạng quy định tại Mục I, Thông tư 09/2001/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo tinh thần trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Công nghiệp tiếp tục thực hiện việc xem xét xác nhận người hoạt động cách mạng "tiền khởi nghĩa" và các đối tượng khác theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2001/TT-BLĐTBXH (bao gồm cả đối với danh sách tồn sót được phát hiện sau thời điểm hướng dẫn của Thông tư này)./.

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Liêu

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1379/LĐTBXH-TBLS ngày 16/05/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xem xét giải quyết hồ sơ người hoạt động cách mạng "tiền khởi nghĩa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.050
DMCA.com Protection Status