Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1363/LĐTBXH-TL ngày 6/5/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với Ban quản lý xây dựng thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Số hiệu: 1363/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 06/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1363/LĐTBXH-TL
V/v chế độ tiền lương và phụ cấp đối với Ban quản lý xây dựng thuộc Tcty Dầu khí Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi: Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

 

Trả lời công văn số 450/CV-HĐQT ngày 19/3/2003 của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 2349 TC/CSTC ngày 17/3/2003 và công văn số 4233 TC/CSTC ngày 25/4/2003; Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận áp dụng chế độ ăn  giữa ca quy định tại Thông tư số 15/1999/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/1999 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại các Ban quản lý dự án công trình xây dựng thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. Mức ăn ca tính theo ngày công chế độ trong tháng tối đa không vượt quá mức lương tối thiểu chung (hiện nay là 290.000 đồng/tháng).

2/ Đối với  Ban quản lý dự án Công trình xây dựng nhà máy Khí-Điện-Đạm Cà Mau và công trình đường ống Phú Mỹ-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam được áp dụng chế độ tiền lương và các Khoản phụ cấp như sau:

a) Đối với Công trình xây dựng Nhà máy Khí-Điện-Đạm Cà Mau:

- áp dụng hệ số Điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu không vượt quá 2 lần so với mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ.

- Tiếp tục áp dụng phụ cấp lưu động, mức 0,6 so với mức lương tối thiểu chung.

- Tiếp tục áp dụng phụ cấp khu vực, mức 0.2 so với mức lương tối thiểu chung.

- Phụ cấp thu hút, mức 30% so với mức lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Đối với Công trình đường ống Phú Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh:

- áp dụng hệ số Điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối  thiểu không vượt quá 2 lần so với mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ.

- Phụ cấp lưu động, mức 0,4 so với mức lương tối thiểu chung.

- Phụ cấp thu hút, mức 30% so với mức lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn nghiệp vụ.

Đối tượng và cách tính trả các chế độ phụ cấp, ăn giữa ca được thực hiện theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội.

3/ Các Chế độ tiền lương, phụ cấp, ăn giữa ca nêu tại Điểm 1, 32 nói trên được thực hiện từ ngày 01/05/2003. Trong thời gian áp dụng các chế độ nói trên, nếu Nhà nước thay đổi thì áp dụng theo quy định mới.

4/ Nguồn kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp, ăn giữa ca nêu trên lấy từ kinh phí quản lý dự án theo quy định.

Đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1363/LĐTBXH-TL ngày 6/5/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với Ban quản lý xây dựng thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.005
DMCA.com Protection Status