Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 1354/BGDĐT-GDTX 2021 tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8

Số hiệu: 1354/BGDĐT-GDTX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 07/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1354/BGDĐT-GDTX
V/v tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Đại học, Học viện, trường Đại học, trường Cao đẳng sư phạm.

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; triển khai Kế hoạch số 329/KH- BTTTT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên toàn quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Giám đốc các Sở GDĐT, Thủ trưởng các Đại học, Học viện, trường Đại học, trường Cao đẳng sư phạm tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 với nội dung cụ thể sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng ham mê đọc sách, hình thành thói quen đọc, ý thức tự học, học tập thường xuyên, suốt đời của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, góp phần xây dựng xã hội học tập.

- Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả; gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm 2021 tại cấp cơ sở, trong hệ thống các cơ sở giáo dục và đào tạo... nhằm tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng trên toàn quốc.

2. Nội dung và cách thức tổ chức

Các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tập trung vào các hoạt động chính sau đây:

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 đến cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động trong ngành, học sinh, sinh viên (gọi chung là cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên); phối hợp và lồng ghép các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 với các sự kiện khác của nhà trường.

- Phát huy vai trò của hệ thống thư viện trường học, phối hợp với các thư viện công cộng trên địa bàn để tổ chức các hoạt động luân chuyển sách, báo, tài liệu; tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách cho các cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên; đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, tích cực xây dựng các góc đọc, thư viện cùng học trong các trung tâm học tập cộng đồng, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng; kết nối các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam tại các cơ sở đào tạo với các hoạt động tại địa phương.

- Tổ chức triển khai tập huấn nội dung hướng dẫn sử dụng thư viện, các tiết dạy học tại thư viện, phương pháp đọc sách tại các nhà trường; chỉ đạo và khuyến khích các trường sắp xếp thời gian 1 tiết/1 tuần cho học sinh được tự đọc sách tại thư viện, dưới sự hướng dẫn tổ chức của giáo viên chủ nhiệm và nhân viên thư viện; chú trọng hướng dẫn kĩ năng khai thác tài liệu trên các thư viện điện tử và tìm kiếm, chọn lọc, sử dụng thông tin trên mạng internet cho học sinh, sinh viên.

- Khuyến khích cha mẹ học sinh đồng hành, ủng hộ các phong trào xây dựng tủ sách lớp học; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, hoạt động đọc sách cùng con tại trường và tổ chức các hoạt động đọc sách cùng con tại nhà; hướng dẫn cho con biết cách sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử để truy cập internet và tìm đọc những cuốn sách hay phù hợp với lứa tuổi.

- Phát huy vai trò của các Đại học, Học viện, trường Đại học, trường Cao đẳng sư phạm trong việc cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử...) để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và người dân trong cộng đồng.

- Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8; vận động, khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia các câu lạc bộ đọc sách, các cuộc thi giới thiệu về sách theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, sử dụng mạng xã hội (facebook, youtube, livestream...); hướng dẫn cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục thành lập Đội truyền thông cho câu lạc bộ đọc sách mà thành viên đội truyền thông là chính là học sinh, sinh viên; khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hoá đọc năm 2021” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, góp phần lan toả tình yêu đọc sách và ý thức trách nhiệm với cộng đồng trong việc góp phần phát triển văn hóa đọc, rèn luyện kỹ năng đọc và học suốt đời theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại.

3. Trách nhiệm thực hiện

- Các Sở GDĐT phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8.

- Các Đại học, Học viện, trường Đại học, trường Cao đẳng sư phạm xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 của đơn vị. Toàn bộ thông tin liên quan đến kế hoạch và các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 được đăng tải đầy đủ trên website của đơn vị, đồng thời thông báo rộng rãi và huy động giảng viên, sinh viên tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Báo cáo kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục thường xuyên - 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: tlanh@moet. gov.vn) trước ngày 10 tháng 5 năm 2021 để tổng hợp gửi Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Bộ TT&TT,
Bộ VH,TT&DL (để p/h);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ (để c/đ);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1354/BGDĐT-GDTX ngày 07/04/2021 về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.191

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!