Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 135/TTg-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 135/TTg-KGVX
V/v tăng cường triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Luật Người cao tuổi đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. Cho đến nay, các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện các công tác như: tổ chức tuyên truyền, bố trí kinh phí, rà soát bổ sung người cao tuổi thuộc diện hưởng chính sách bảo trợ xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi. Tuy nhiên, công tác xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật và việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Luật ở các Bộ, ngành và địa phương còn chậm. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yếu cầu trong quý I năm 2011, các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi và công tác quản lý nhà nước về người cao tuổi, trong đó cần tập trung vào các công việc sau:

1. Các Bộ, ngành:

Tích cực nghiên cứu xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Người cao tuổi theo trách nhiệm quy định trong Luật Người cao tuổi. Văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi có quy định thủ tục hành chính cần đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, không gây phiền hà cho đối tượng người cao tuổi. Cụ thể:

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì rà soát tổng thể các chính sách liên quan đến người cao tuổi, lập kế hoạch ban hành các văn bản liên quan đến việc thi hành Luật Người cao tuổi, nêu rõ cơ quan chủ trì soạn thảo, phê duyệt và thời hạn hoàn thành và đề nghị các Bộ, ngành liên quan thực hiện; tổ chức tổng kết Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2005 - 2010 trên phạm vi toàn quốc và xây dựng Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2011 - 2015.

b) Bộ Y tế hướng dẫn và tổ chức thực hiện chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng; hướng dẫn việc quản lý phòng và chữa bệnh mạn tính của người cao tuổi; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh tim mạch, tiểu đường, alzheimer và các bệnh mạn tính khác của người cao tuổi; đào tạo, bồi dưỡng thầy thuốc nhân viên y tế chuyên ngành lão khoa.

c) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất chế độ, chính sách phù hợp đối với người làm công tác người cao tuổi.

d) Bộ Tài chính hướng dẫn việc bố trí ngân sách thực hiện chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi và hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội Người cao tuổi theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, kinh phí tặng quà tổ chức mừng thọ, chúc thọ người cao tuổi, kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nơi cư trú và kinh phí thực hiện các chính sách, quy định khác theo quy định của Luật Người cao tuổi.

đ) Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện việc khuyến khích, hỗ trợ, thực hiện chính sách giảm giá vé, giá dịch vụ đối với người cao tuổi khi tham gia các hoạt động văn hoá, du lịch, thể dục, thể thao, chăm sóc người cao tuổi đồng thời phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình; hướng dẫn về tổ chức mừng thọ, chúc thọ người cao tuổi.

e) Bộ Thông tin và Truyền thông có kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách đối với người cao tuổi, về các phong trào, hoạt động của người cao tuổi và về người cao tuổi; tuyên truyền các điển hình người cao tuổi hăng hái, tích cực phổ biến truyền bá kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho thế hệ trẻ về sản xuất, kinh doanh, giữ gìn bản sắc văn hóa, hòa thuận trong gia đình, cộng đồng góp phần thiết thực vào sự phát triển và ổn định của địa phương, của đất nước.

g) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành khác thực hiện quản lý nhà nước về công tác người cao tuổi.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chủ động phổ biến các nội dung quy định của Luật Người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thông qua các cơ quan báo, đài địa phương, tổ chức Hội Người cao tuổi ở cơ sở và các hình thức phù hợp khác để từng bước nâng cao vị trí, vai trò người cao tuổi, nhận thức của cộng đồng, xã hội về nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; phổ biến và giải thích đầy đủ các chính sách, chế độ đối với người cao tuổi, tuyên truyền, nhân rộng các kinh nghiệm tốt, các mô hình làm tốt công tác người cao tuổi.

b) Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người cao tuổi trong chăm sóc sức khoẻ, trợ giúp xã hội, thụ hưởng các dịch vụ văn hóa, thể thao; ưu tiên thực hiện việc xóa nhà tạm đối với hộ gia đình có người cao tuổi.

c) Căn cứ vào điều kiện cụ thể, từng địa phương có biện pháp hỗ trợ, phát huy các hoạt động của Hội Người cao tuổi; có phương án phù hợp để huy động các nguồn lực, hỗ trợ cho việc thành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương.

d) Chỉ đạo các ngành, các cấp rà soát, thống kê bổ sung người cao tuổi thuộc diện hưởng chính sách bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách hỗ trợ trực tiếp của nhà nước về văn hoá, giáo dục, thể dục thể thao, vui chơi giải trí; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, theo dõi biến động đối tượng để làm cơ sở thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người cao tuổi, trong đó, đặc biệt là chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng và bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi từ đủ 80 tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Đồng thời, chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp huyện, xã khẩn trương hướng dẫn lập hồ sơ, xét duyệt để người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

đ) Lập danh sách người cao tuổi thuộc diện chúc thọ, mừng thọ và tặng quà năm 2011, bảo đảm ngân sách, kinh phí và các điều kiện để tổ chức mừng thọ, chúc thọ và tặng quà người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán.

e) Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2005 - 2010 và đề xuất chính sách đối với người cao tuổi trong giai đoạn tiếp theo; trong đó tập trung vào việc thực hiện các chính sách, chế độ trợ cấp xã hội, trợ giúp y tế, tạo việc làm, hoạt động văn hoá, thể thao đối với người cao tuổi./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 135/TTg-KGVX ngày 26/01/2011 về tăng cường thực hiện Luật Người cao tuổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.375
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74