Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1340/TTg-KGVX về cấp báo Tin tức cho các đối tượng thuộc vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 975/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1340/TTg-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 02/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1340/TTg-KGVX
V/v cấp báo Tin tức cho các đối tượng thuộc vùng đặc biệt khó khăn theo QĐ 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Tài chính;
- Thông tấn xã Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc (tờ trình số 12/TTr-UBDT ngày 18 tháng 6 năm 2010); ý kiến của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (công văn số 662/HĐDT.12 ngày 08 tháng 6 năm 2010) và các Bộ: Tài chính (công văn số 7468/BTC-HCSN ngày 10 tháng 6 năm 2010), Thông tin và Truyền thông (công văn số 1519/BTTTT-CBC ngày 21 tháng 5 năm 2010), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 1423/BVHTTDL-VHCS ngày 27 tháng 4 năm 2010) về việc cấp (không thu tiền) báo Tin tức cho các đối tượng vùng đặc biệt khó khăn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung báo Tin tức (thuộc Thông tấn xã Việt Nam) vào danh sách các cơ quan báo chí có ấn phẩm được Nhà nước đặt hàng để cấp (không thu tiền) cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể như sau:

a) Ấn phẩm đặt hàng: Báo Tin tức hàng ngày (6 kỳ/tuần);

b) Đối tượng được cấp:

- Ủy ban nhân dân các xã đặc biệt khó khăn: 01 tờ/kỳ/xã;

- Thôn (bản) thuộc các xã đặc biệt khó khăn: 01 tờ/kỳ/thôn (bản);

- Thôn (bản) đặc biệt khó khăn thuộc các xã vùng II: 01 tờ/kỳ/thôn (bản);

- Các đồn, trạm biên phòng thuộc các xã biên giới: 01 tờ/kỳ/đồn, trạm.

- Ủy ban nhân dân các xã biên giới (không phải là đặc biệt khó khăn): 01 tờ/kỳ/xã;

- Thôn (bản) thuộc các xã biên giới (không phải là đặc biệt khó khăn): 01 tờ/kỳ/thôn (bản).

c) Thời gian thực hiện: Từ tháng 8 năm 2010.

2. Chuyển ấn phẩm Chuyên đề Dân tộc và miền núi ra khỏi danh mục các ấn phẩm báo chí được nhà nước đặt hàng theo Quyết định 975/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, đưa nội dung này thành trang chuyên đề của báo Tin tức; đồng thời, xây dựng thêm chuyên mục mới, nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền, phù hợp với các đối tượng thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

3. Cơ chế quản lý kinh phí và việc cấp báo Tin tức cho các đối tượng nêu trên thực hiện theo Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch & Đầu tư, Văn hóa, Thể thao & Du lịch;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN; Các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (05)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1340/TTg-KGVX về cấp báo Tin tức cho các đối tượng thuộc vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 975/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.415

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.168