Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1323/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 02/05/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về việc bổ sung đối tượng áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002

Số hiệu: 1323/LĐTBXH-CSLĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 02/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1323/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v Bổ sung đối tượng áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002

Hà Nội , ngày 02 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Thông báo số 44/Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính-VPCP ngày 1/4/2003 về kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại cuộc họp liên tịch với Đoàn chủ tịch Tổng liên  đoàn Lao động Việt Nam. Tại điểm 4 Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho phép doanh nghiệp thuộc các tổ chức chính trị-xã hội được áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 về chính sách với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, về vấn đề này Bộ Lao động-Thương binh và xã hội xin trình Thủ tướng Chính phủ như sau:

Ngày 28/5/2002 Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 2852/VPCP-ĐMDN chỉ đạo Bộ Lao động-Thương binh và xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại công văn số 683/TLĐ ngày 14/5/2002 bổ sung đối tác  áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 đối với các doanh nghiệp Nhà nước do các tổ chức chính trị-xã hội quản lý. Sau khi có ý kiến của các cơ quan có liên quan, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội đã tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2356/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 18/7/2002 về bổ sung đối tượng áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 (kèm theo công văn và ý kiến của các cơ quan có liên quan).

Ngày 10/2/2003 Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 40/VPCP-ĐMDN về thực hiện Nghị định số 41/2002/NĐ-CPSau khi có ý kiến phản ánh của các Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội) tại cuộc họp ngày 13/2/2003, về một số vướng mắc khi triển khai thực hiện giải quyết lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước Bộ Lao động-Thương binh và xã hội đã có công văn số 600/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 3/3/2003. tại điểm 1 của công văn có nội dung đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét  bổ sung đối tượng được áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đối với các doanh nghiệp thuộc cơ quan Đảng, đoàn thể (kèm theo công văn).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước thuộc các tổ chức chính trị-xã hội. Bộ Lao động-Thương binh và xã hội đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư cho sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước và triển khai thực hiện như đề nghị tại công văn số 2356/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 18/7/2002  của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội đối với các doanh nghiệp thuộc các tổ chức chính trị-xã hội được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà nước do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng, Bộ quản lý ngành kinh tế-kỹ thuật của ngành nghề kinh doanh chính Quyết định./.

 

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1323/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 02/05/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về việc bổ sung đối tượng áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.425
DMCA.com Protection Status