Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12613/BTC-HCSN tổ chức tự kiểm tra thực hiện Nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13/2010/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12613/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 22/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 12613/BTC-HCSN
V/v tổ chức tự kiểm tra thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2010

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện kế hoạch kiểm tra chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm 2010, ngày 04/8/2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1867/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2007/NĐ-CP. Căn cứ các quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức công tác tự kiểm tra tại địa phương. Trên cơ sở tự kiểm tra, tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính kết quả kiểm tra theo những nội dung chính như sau:

1. Nội dung kiểm tra việc thực hiện quy định về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội bao gồm:

- Kiểm tra việc xác định và công nhận đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng chính sách trợ cấp thường xuyên,

- Kiểm tra việc phân bổ, chi trả kinh phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp thường xuyên

- Kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng trợ cấp đột xuất

2. Thời kỳ kiểm tra được xác định từ ngày Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và chế độ trợ giúp được thực hiện (từ ngày 01/01/2007 đến hết ngày 30/6/2010). Số liệu tổng hợp theo từng thời kỳ như sau:

- Thời kỳ thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP: theo mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.

- Thời kỳ thực hiện Nghị định số 13/2010/NĐ-CP: theo Biểu số 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP.

3. Tổng hợp báo cáo và kiến nghị:

- Đánh giá thực trạng, nguyên nhân, kết quả thực hiện đối với từng nội dung kiểm tra.

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện và những đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp với thực tế (nếu có).

- Báo cáo của địa phương xin gửi về Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp) trước ngày 20/10/2010 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính xin thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và chỉ đạo triển khai thực hiện ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12613/BTC-HCSN tổ chức tự kiểm tra thực hiện Nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13/2010/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.221

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38