Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1226/LĐTBXH-TE năm 2017 về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1226/LĐTBXH-TE Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Hồng Lan
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1226/LĐTBXH-TE
V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em, trong thời gian qua, các Bộ, ngành, đoàn th và địa phương đã quan tâm triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung và phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em nói riêng. Tuy nhiên trong quý I năm 2017 vừa qua đã xảy ra liên tiếp các vụ đuối nước gây tử vong cho trẻ em tại một số địa phương.

Trước tình hình trên, với chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, ngành, đoàn th liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo ngành dọc và Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, ban, ngành tại địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em.

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão và mùa nước ni; chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông cung cấp thông tin kịp thời, cảnh báo những địa điểm, khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho người dân và trẻ em.

3. Tổ chức kiểm tra, rà soát phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước đ có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão và mùa nước ni, cụ thể như làm nắp đậy giếng, b nước, dụng cụ chứa nước sinh hoạt, làm rào chắn, bin cảnh báo tại hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy him.

4. Tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện, kiểm tra việc xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nhằm loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em.

5. Tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ việc dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại cộng đồng, trường học, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ trẻ em thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Triển khai thí điểm chương trình bơi an toàn cho trẻ em tại địa phương.

6. Quan tâm hỗ trợ, kiện toàn cơ sở vật chất để dạy bơi cho trẻ em tại địa phương; đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại cộng đồng, trường học, cơ sở thể dục, thể thao.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại cơ sở; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm.

8. Bố trí ngân sách, vận động sự tham gia của cộng đồng trong phòng, chống đuối nước trẻ em, dạy bơi và dạy các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; xây dựng, tổ chức các điểm vui chơi an toàn cho trẻ em, đặc biệt vào dịp học sinh nghỉ hè.

9. Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ngành, đoàn th trong việc tổ chức dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, phối hợp bàn giao và quản lý trẻ em an toàn trong dịp hè giữa gia đình, nhà trường, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội và các đoàn thể liên quan.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, ngành, đoàn th, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, phân công cụ thể trách nhiệm cho việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại các ngành, các địa phương; báo cáo kết quả thực hiện hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Trẻ em, địa chỉ: số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 04-3747 8426) trước ngày 20 tháng 11 hằng năm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Hồng Lan

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1226/LĐTBXH-TE năm 2017 về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


189
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202