Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11903/VPCP-KGVX về tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 11903/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 07/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11903/VPCP-KGVX
V/v tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2017

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia: Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Các Bộ, ngành, cơ quan Thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (Công văn số 2443/VPCP-KGVX ngày 16/3/2017 của Văn phòng Chính phủ) về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 của Ủy ban Quốc gia (tổ chức ½ ngày, đầu tháng 12 năm 2017), Văn phòng Chính phủ đề nghị:

Các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác năm 2017 gửi về 03 cơ quan thường trực là các Bộ: Công an, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội và gửi Văn phòng Chính phủ (Bộ phận giúp việc Ủy ban Quốc gia trước ngày 30 tháng 11 năm 2017 để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia. Thông tin liên hệ: đ/c Vũ Công Thảo, Chuyên viên chính Vụ Khoa giáo - Văn xã, Email: vucongthao@chinhphu.vn; đt: 080.40943; dđ: 0903.499.566./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11903/VPCP-KGVX về tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


261
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77