Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 118/UBDT-CSDT về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 134/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 118/UBDT-CSDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Hoàng Công Dung
Ngày ban hành: 25/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN DÂN TỘC
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 118/UBDT-CSDT

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2005

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 134/QĐ-TTG

Thực hiện công văn số 1401/CP-NN ngày 28/9/2004 của Chính phủ về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn. Uỷ ban Dân tộc đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành chức năng, Cơ quan Thường trực thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg của các địa phương hoàn thành một số yêu cầu sau:

1. Hoàn thiện Đề án thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg trên địa bàn gửi Uỷ ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đề án phải được thể hiện theo Thông tư liên tịch 819/2004/TTLT/UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 10/11/2004 và đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời gian nộp: trước ngày 15/3/2005.

2. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ 3 tháng 1 lần (lần đầu trước 15/3/2005) gửi Uỷ ban Dân tộc. Số liệu tổng hợp báo cáo theo mẫu biểu của Uỷ ban Dân tộc lập (các mẫu biểu gửi kèm theo công văn).

Để thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg có hiệu quả, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trước mắt ưu tiên về nhà ở và nước sinh hoạt cho đông bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
UỶ BAN DÂN TỘC
PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Công Dung

 

BIỂU SỐ 1:

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT SẢN XUẤT
Tính từ tháng.........đến tháng........../2005

TT

Huyện/xã

Số hộ cần hỗ trợ theo Đề án (hộ) theo Đề án (hộ)

Số hộ đã được hỗ trợ (hộ)

Mức hỗ trợ bình quân/ hộ (ha)

Tổng DT hỗ trợ (ha)

Loại hình hỗ trợ

Kinh phí (triệu đồng)

Ruộng 1 vụ (ha)

Ruộng 2 vụ (ha)

Nương rẫy (ha)

Rừng trồng, khoanh nuôi (ha)

NSTW

Địa phương

Vốn khác

Cộng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyện...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xã...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 2:

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT Ở
Tính từ tháng ......... đến tháng........./2005

TT

Huyện/xã

Số hộ cần hỗ trợ theo Đề án (hộ)

Số hộ đã được hỗ trợ (hộ)

Mức hỗ trợ bình quân/ hộ (ha)

Tổng diện tích đất đã hỗ trợ (ha)

Kinh phí (triệu đồng)

NSTW

Địa phương

Vốn khác

Cộng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=7+8+9

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyện...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xã ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 3:

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÀ Ở
Tính từ tháng ......... đến tháng........./2005

TT

Huyện/xã

Số hộ cần hỗ trợ theo Đề án (hộ)

Số hộ đã được hỗ trợ (hộ)

Mức hỗ trợ bình quân/hộ (triệu đồng)

Kinh phí (triệu đồng)

NSTW

Địa phương

Vốn khác

Cộng

1

2

3

4

5

7

8

9

10=7+8+9

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyện...

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xã ...

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 4:

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NƯỚC SINH HOẠT CHO HỘ
Tính từ tháng ..........đến tháng.........../2005

TT

Huyện/xã

Số hộ cần hỗ trợ theo Đề án (hộ)

Số hộ đã được hỗ trợ (hộ)

Mức hỗ trợ bình quân/ hộ (triệu đồng)

Loại hình hỗ trợ

Kinh phí (triệu đồng)

Tiền mặt (triệu đồng)

Hiện vật (xi măng, lu, téc,...) (cái)

NSTW

Địa phương

Vốn khác

Cộng

1

2

3

4

5

7

8

10

11

12

13=10+11+12

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyện ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xã ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 5:

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NƯỚC SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG THÔN, BẢN
Tính từ tháng..........đến tháng ........./2005

TT

Huyện/ xã

Số thôn bản cần hỗ trợ theo Đề án

Số công trình cần xây dựng

Số công trình đã xây dựng

Kinh phí (triệu đồng)

Trung ương

Địa phương

Dân góp

Cộng

1

2

3

4

5

6

7

8

9=6+7+8

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyện ...

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xã ...

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 6:

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 134/TTG NĂM 2005
Tính từ tháng ......... đến tháng ......../2005

TT

Huyện/ xã

Số hộ cần hỗ trợ theo Đề án (hộ)

Số hộ đã hỗ trợ (hộ)

Kinh phí (triệu đồng)

NSTW

Địa phương

Vốn khác

Tổng

1

2

3

4

5

6

7

8=5+6+7

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

1

Huyện ... 

 

 

 

 

 

 

 

- Xã ...

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 118/UBDT-CSDT về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 134/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.225

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230