Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1129/TTg-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1129/TTg-ĐP
V/v huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam hưởng cơ chế, chính sách như đối với các tỉnh Tây Nguyên

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (tờ trình số 1363/TTr-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2009, số 1538/TTr-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2009); Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (công văn số 501-CV/BCĐTN ngày 08 tháng 5 năm 2009); ý kiến của các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 1918/LĐTBXH-BTXH ngày 05 tháng 6 năm 2009), Tài chính (công văn số 8570/BTC-NSNN ngày 15 tháng 6 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3841/BKH-KTĐP&LT ngày 29 tháng 5 năm 2009), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1479/BNN-KTHT ngày 01 tháng 6 năm 2009), Ủy ban Dân tộc (công văn số 398/UBDT-CSDT ngày 29 tháng 5 năm 2009) về xử lý kiến nghị của tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam được vào Danh sách các huyện miền núi thuộc 6 tỉnh giáp Tây Nguyên ban hành kèm theo công văn số 588/TTg-ĐP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ để được hưởng cơ chế, chính sách như đối với các tỉnh Tây Nguyên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT;
- Các Vụ: KTTH, KTN, NC, TH, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5b).  

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1129/TTg-ĐP ngày 08/07/2009 về việc huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam hưởng cơ chế, chính sách như đối với các tỉnh Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.811

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!