Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10306/VPCP-KGVX năm 2015 sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 10306/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10306/VPCP-KGVX
V/v sửa đổi pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ (Tờ trình số 91/TTr-BLĐTBXH ngày 05 tháng 11 năm 2015), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 Dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng theo thủ tục rút gọn; đồng thời xây dựng dự thảo Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: PL, TH, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3), ĐHB.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10306/VPCP-KGVX năm 2015 sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.950

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250