Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1021/VP-PCNC triển khai Quyết định 06/2010/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1021/VP-PCNC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lâm Văn Ba
Ngày ban hành: 09/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1021/VP-PCNC
V/v: triển khai thực hiện Quyết định 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Tư pháp

Ngày 25 tháng 01 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2010).

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tư pháp nghiên cứu nội dung Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố việc triển khai thực hiện Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo nêu trên để Sở Tư pháp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm QĐ 06/2010/QĐ-TTg);
- TTUB: CT, PCT/TT;
- Các sở, ngành TP (kèm QĐ06);
- UBND quận, huyện (kèm QĐ06);
- VPUB: CVP, PVP/PC;
- Phòng PC-NC; Lưu: VT, (PC-Tg).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lâm Văn Ba

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1021/VP-PCNC triển khai Quyết định 06/2010/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.312
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122