Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 100/TANDTC-TKTH năm 2014 báo cáo tình hình phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 100/TANDTC-TKTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Sơn
Ngày ban hành: 03/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 100/TANDTC-TKTH
V/v: báo cáo tình hình phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Đồng chí Chánh án Tòa án quân sự Trung ương;
- Đồng chí Chánh tòa Tòa hình sự, các Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao;
- Đồng chí Viện trưởng Viện Khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao
- Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để chuẩn bị nội dung cho việc xây dựng Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phục vụ phiên họp báo cáo, giải trình về công tác phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn theo Kế hoạch số 1695/KH-UBQPAN13 ngày 08/8/2013 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 10 năm 2014), Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các Đồng chí chỉ đạo rà soát và báo cáo về công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn thuộc trách nhiệm của mình, trong đó tập trung đánh giá tình hình phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương theo các nội dung cụ thể sau đây:

1. Tòa án quân sự Trung ương, Tòa hình sự, các Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong phạm vi trách nhiệm của mình có trách nhiệm báo cáo các nội dung:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn; công tác tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của địa phương, đơn vị về việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn.

- Tình hình thụ lý, giải quyết, xét xử các vụ án xảy ra tại khu vực nông thôn, trong đó nêu khái quát những vấn đề nổi lên có liên quan đến trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 11 năm 2011 đến nay (tình hình phạm tội; tranh chấp dân sự phức tạp, kéo dài; khiếu kiện đông người gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội tại địa phương,..). Trong đó, Tòa án quân sự Trung ương báo cáo tình hình xét xử của cả hệ thống Tòa án quân sự; các Tòa án nhân dân cấp tỉnh báo cáo tình hình xét xử của Tòa án cấp mình và các Tòa án cấp huyện thuộc quyền quản lý.

- Công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn.

- Những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế và nguyên nhân trong công tác phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn thời gian qua.

- Đánh giá tính khả thi của hệ thống pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn.

- Đánh giá mối quan hệ phối hợp với các lực lượng có liên quan (trong đó có lực lượng Công an nhân dân) trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn.

- Phương hướng, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn trong thời gian tiếp theo và những kiến nghị đề xuất.

2. Viện Khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao

- Báo cáo về công tác tham mưu ban hành, trực tiếp ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn.

- Công tác tham mưu, đề xuất việc xây dựng mới cũng như sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn; trong đó, tập trung vào các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi, dự án Luật bảo đảm trật tự an toàn công cộng và các dự án luật, pháp lệnh khác theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Các đơn vị phải hoàn thành báo cáo về các nội dung theo yêu cầu tại Công văn này của đơn vị, địa phương mình và gửi về Tòa án nhân dân tối cao chậm nhất là ngày 15/9/2014 (thông qua Vụ Thống kê - Tổng hợp) bằng cả chuyển phát nhanh và thư điện tử (theo địa chỉ email: tatc.tonghop@toaan.gov.vn) để tổng hợp báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phục vụ cho phiên họp Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các Đồng chí triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các Đ/c Phó Chánh án TANDTC (để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VP, Vụ TK-TH.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 100/TANDTC-TKTH năm 2014 báo cáo tình hình phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.460

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172