Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 903/UBND-NC thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi kiểm tra 02 năm thực hiện Chỉ thị 48-C/TW do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 903/UBND-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 25/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 903/UBND-NC
Về việc Thực hiện Kết luận của PTTg tại buổi kiểm tra 02 năm thực hiện Chỉ thị số 48-C/TW của Bộ Chính trị tại thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân Thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố;
- Công an Thành phố;
- Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành ph;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện Thông báo số 428/TB-VPCP ngày 26/12/2012 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưng Đoàn kiểm tra 02 năm thực hiện Chỉ thị s 48-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” tại thành phố Hà Nội, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã:

1.1. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT7TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chuyên đề khác của cơ quan cấp trên về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải xác định công tác phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên thực hiện; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị với Chương trình số 05-CTr/TU ngày 19/5/2011 của Thành ủy về "Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội" và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khác của Thành phố.

1.2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là trong lĩnh vực quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý xuất, nhập cảnh; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; tổ chức thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; công tác phòng chống cháy, nổ, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

1.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, nhất là với người dân nhập cư, vãng lai; huy động các tng lp nhân dân, các t chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân tham gia tích cực vào công tác phòng, chống tội phạm; tổ chức quản lý, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cơ sở; giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi hoàn lương. Nghiên cứu đổi mới và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; coi trọng phương châm "phòng ngừa tội phạm là chính".

1.4. Đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết liên tịch giữa các bộ, ngành; chương trình phối hp giữa các sở, ban, ngành. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, lực lượng Công an, Quân đội, Hải quan, Hàng không... trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

1.5. Tăng cường nhân lực, nguồn lực xuống địa bàn cơ sở xã phường, thị trấn; đề cao trách nhằm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng Công an các cấp đối với công tác phòng, chống tội phạm ở địa phương. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên bao che, dung túng tội phạm hoặc có biểu hiện tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm.

2. Giao Công an Thành phố:

2. 1. Tham mưu giúp UBND Thành phố:

- Thành lập và kiện toàn ngay Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm (Ban chỉ đạo 138/TP) do Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng Ban; 01 Phó Chủ tịch và Giám đốc Công an Thành phố làm Phó trưởng ban; thành viên gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan; ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo để hoạt động thống nhất, hiệu quả.

- T chức sơ kết việc thực hiện thí điểm công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự trở thành địa bàn không có tội phạm hoặc giảm đến mức thấp nhất tình trạng tội phạm để rút kinh nghiệm về phương pháp tổ chức, biện pháp, giải pháp chỉ đạo, trên cơ sở đó có kế hoạch triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn Thành phố.

2.2. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật đối với cán bộ, chiến sỹ; gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Thực hiện có hiệu quả đạt cao điểm tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui xuân đón Tết. Tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình 141, 142; tập trung đấu tranh triệt xóa tận gốc các băng, ổ nhóm tội phạm.

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo UBND Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện (qua Công an Thành ph để tổng hợp chung)./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 903/UBND-NC thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi kiểm tra 02 năm thực hiện Chỉ thị 48-C/TW do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.332

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.9.19