Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 862/UB quy định thêm về chỉ đạo xử lý các đối tượng bỏ trốn đi nước ngoài bị bắt và được trả tự do do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 862/UB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Văn Đại
Ngày ban hành: 01/06/1978 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 862/UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 1978

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện trực thuộc thành phố,

“Quy định thêm về chỉ đạo xử lý các đối tượng bỏ trốn đi nước ngoài bị bắt và được trả tự do”

Gần đây một số Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện có xin ý kiến của Ủy ban Nhân dân thành phố về chỉ đạo xử lý đối tượng bỏ trốn đi nước ngoài bị bắt và được trả tự do.

Về vấn đề này Ủy ban Nhân dân thành phố bổ sung các điểm sau đây:

Trước đây Ủy ban Nhân dân thành phố đã có chỉ thị số 14/CT-UB ngày 02-4-1977 hướng dẫn xử lý tạm thời tài sản của những người trốn đi nước ngoài bị bắt. Nay Ủy ban nhắc lại và có bổ sung chủ trương đối với cả nhân thân của đối tượng nói trên.

Trước hết những người trốn đi nước ngoài là những kẻ phạm pháp hiện hành, họ có thể bị xử phạt theo pháp luật, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà bị truy tố ra Tòa án hoặc bị xử lý về hành chánh. Trong việc xử lý cụ thể tao có phân biệt tùy theo tính chất từng loại đối tượng. Tuy nhiên tất cả các người trốn đi nước ngoài về nguyên tắc là không để họ trở về thành phố. Tất cả những người đã trốn đi nước ngoài bị bắt và được trả tự do đều phải hồi hương hoặc đi vùng kinh tế mới. Trường hợp cá biệt, đối với những người thành thật nhận ra lỗi lầm của mình và thật cần thiết cho sản xuất ở thành phố thì các quận, huyện và các cơ quan báo cáo ngay cho Ủy ban Nhân dân thành phố để xét và xử lý.

Về tài sản của người trốn đi nước ngoài thì Nhà nước quản lý toàn bộ như trường hợp tài sản vắng chủ. Nếu người bị bắt được trả tự do thực tế có gặp khó khăn trong sinh hoạt thì Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện xét và cho lại họ lại 1 số tư liệu sinh hoạt đủ để họ thu xếp hồi hương hoặc đi vùng kinh tế mới.

Trong các trường hợp nói trên, Ủy ban Nhân dân Quận, huyện phải báo cáo cho Ủy ban Nhân dân thành phố, vì việc quyết định sử dụng nhà cửa, tài sản của những người trốn đi nước ngoài thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nghiêm cấm mọi trường hợp lợi dụng để tẩu tán, ăn cắp, làm hư hỏng các loại tài sản nói trên; Những người vi phạm sẽ bị xử lý theo tội xâm phạm đến tài sản của Nhà nước.

Nhận được công văn này, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện phổ biến ngay cho tất cả cán bộ xung quanh quận, huyện và các phường, xã để việc thi hành được thống nhứt và nghiêm minh.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng hợp – Lưu.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC.
Văn Đại

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 862/UB quy định thêm về chỉ đạo xử lý các đối tượng bỏ trốn đi nước ngoài bị bắt và được trả tự do do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.238

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178