Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6407/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6407/VPCP-V.I
V/v Báo cáo tổng kết hoạt động của BCĐ thi hành án phần tài sản vụ án Epco-Minh Phụng

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét Báo cáo số 4201/BTP-THA, ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tư pháp về Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án phần tài sản vụ án Epco - Minh Phụng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vướng mắc phát sinh, các vấn đề còn tồn tại trong việc thi hành phần tài sản vụ án Epco - Minh Phụng, trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tư pháp chủ trì cùng các bộ, ngành liên quan trên cơ sở tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo, những nguyên nhân, bài học rút ra, tiếp tục nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho phù hợp với thực tế.

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại liên quan đến các quyết định về tài sản trong vụ án Epco - Minh Phụng hiện còn khiếu nại hoặc tranh chấp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, các Vụ: CCHC, TH; Website CP;
- Lưu: VT, V.I (3), LD. BN 16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6407/VPCP-V.I ngày 06/11/2007 về việc báo cáo tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án phần tài sản vụ án Epco-Minh Phụng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.607

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.174.97