Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5086/VKSTC-C2 năm 2020 về thực hiện Biểu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 5086/VKSTC-C2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Trần Văn Trung
Ngày ban hành: 06/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5086/VKSTC-C2
V/v thực hiện Biểu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các đơn vị: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6 và Cục 2 thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát quân sự Trung ương;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

Ngày 30/10/2020 Viện trưởng VKSND tối cao đã ký Quyết định số 400/QĐ-VKSTC ban hành Biểu mẫu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ngày 05/11/2020, VKSND tối cao đã ban hành Hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê này.

Để thực hiện Biểu mẫu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự, VKSND tối cao lưu ý các đơn vị một số vấn đề sau đây:

1. Các đơn vị tổ chức thu thập số liệu và xây dựng báo cáo thống kê theo Biểu mẫu từ kỳ Tháng 10 năm 2020, để có số liệu năm 2021 (từ 01/10/2020 đến 30/9/2021) báo cáo Quốc hội.

2. Trong thời gian chờ xây dựng phần mềm, các đơn vị tiến hành thu thập số liệu và xây dựng báo cáo thống kê theo Biểu mẫu EXCEL. Đề nghị các đơn vị giữ nguyên định dạng EXCEL, không chuyển sang định dạng PDF hoặc Word; tiêu chí nào không có số liệu thì để trống. Biểu mẫu EXCEL để tại Cổng thông tin điện tử của VKSND tối cao trong chuyên mục “Thông báo” hoặc "Công tác Thống kê và Công nghệ thông tin"./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Duy Giảng -
PVT VKSNDTC (để báo cáo);
- Lưu VT, Cục 2.

TL. VIỆN TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỘI PHẠM
VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trần Văn Trung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5086/VKSTC-C2 năm 2020 về thực hiện Biểu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.935

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144