Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 30/TANDTC-PC 2021 tổng kết thực tiễn thi hành Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP

Số hiệu: 30/TANDTC-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Trí Tuệ
Ngày ban hành: 30/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/TANDTC-PC
V/v tổng kết thực tiễn thi hành Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

Kính gửi:

- Chánh án Tòa án quân sự Trung ương;
- Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Chánh án các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra I Tòa án nhân dân tối cao;
- Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao.

Căn cứ Nghị quyết s 41/2017/QH14 của Quốc hội; để có cơ sở thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung các nội dung không còn phù hợp trong Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các đồng chí tổng kết thực tiễn thi hành Nghị quyết s01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện và Nghị quyết s02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.

Báo cáo tổng kết thực tin cần thể hiện các nội dung sau đây:

1. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP. Số liệu chi tiết từ ngày các Nghị quyết này có hiệu lực đến ngày 31-3-2021 (ví dụ: số liệu người phạm tội được Tòa án cho hưởng án treo; số liệu người phạm tội được cấp sơ thẩm cho hưởng án treo nhưng cấp phúc thẩm không cho hưởng án treo; số liệu người phạm tội cấp sơ thẩm không cho hưởng án treo nhưng cấp phúc thẩm cho hưng án treo; người đang chấp hành án được tha tù, không cho tha tù trước thời hạn có điều kiện...).

2. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thi hành 02 Nghị quyết này.

3. Đxuất, kiến nghị nhng nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong 02 Nghị quyết.

Báo cáo tổng kết đề nghị gửi về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học), số 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 20-4-2021; đồng thời gửi file mềm Báo cáo vào hòm thư điện t: phonghinhsutatc@gmail.com.

Trường hợp cần có sự trao đổi, đề nghị liên hệ với đồng chí Phạm Thị Ban, Thẩm tra viên Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (ĐT: 0972.885.098).

Nơi nhận:
- Như kính gi;
- Đồng chí Chánh án (đ
báo cáo);
- Cổng
TTĐT TANDTC (để đăng ti);
- Lưu: VT (TANDTC, Vụ PC&QLKH-P1).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Trí Tuệ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 30/TANDTC-PC ngày 30/03/2021 về tổng kết thực tiễn thi hành Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP và 02/2018/NQ-HĐTP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.544

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!