Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 2177/VKSTC-V8 2021 đảm bảo kiểm sát tại cơ sở giam giữ trong tình hình dịch Covid 19

Số hiệu: 2177/VKSTC-V8 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Lương Minh Thống
Ngày ban hành: 07/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2177/VKSTC-V8
V/v đảm bảo chất lượng kiểm sát tại các cơ sở giam giữ trong tình hình phòng chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi: Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động, ảnh hưởng đến nhiều hoạt động xã hội. Công tác kiểm sát trực tiếp tại các cơ sở giam giữ theo kế hoạch công tác năm 2021 cũng gặp nhiều khó khăn. Để thực hiện các chỉ tiêu công tác năm, nhưng cũng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch, ngày 12/5/2021 VKSND tối cao (Vụ 8) đã có Công văn số 1893/VKSTC-V8 yêu cầu VKSND các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ kiểm sát 06 tháng đầu năm 2021 tại các cơ sở giam giữ.

Để đảm bảo chất lượng công tác Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù, VKSND tối cao (Vụ 8) yêu cầu VKSND các địa phương đã thay kiểm sát trực tiếp các cơ sở giam giữ bằng phương thức kiểm sát yêu cầu tự kiểm tra báo cáo theo tinh thần tại Công văn 1893/VKSTC-V8 ngày 12/5/2021 và cần tiếp tục thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Sau khi nhận được kết quả tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù của cơ sở giam giữ, VKSND cần tập trung nghiên cứu, đánh giá chất lượng, tình hình chấp hành pháp luật của cơ sở giam giữ để xem xét kháng nghị, kiến nghị (nếu có vi phạm), báo cáo kết quả kiểm sát về VKSND cấp trên trực tiếp cùng với bản sao văn bản tự kiểm tra của cơ sở giam giữ.

2. Việc trực tiếp xem xét đánh giá kết quả tự kiểm tra của cơ sở giam giữ được thực hiện như sau.

Trường hợp trong tháng 6 năm 2021, tại địa phương mà dịch bệnh Covid-19 được khống chế, giảm thiểu sự lây lan trong cộng đồng thì VKSND địa phương cử Đoàn kiểm sát đến cơ sở giam giữ để trực tiếp xem xét, đánh giá kết quả tự kiểm tra, báo cáo của cơ sở giam giữ (đánh giá toàn diện, kịp thời phát hiện vi phạm); đồng thời, tổng hợp các vi phạm trong quá trình kiểm sát hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng tại các cơ sở giam giữ, thời điểm 6 tháng đầu năm 2021 để ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục vi phạm.

Trường hợp trong tháng 6 năm 2021 tại địa phương mà dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì VKSND địa phương không cử Đoàn kiểm sát đến cơ sở giam giữ để trực tiếp xem xét, đánh giá kết quả tự kiểm tra, báo cáo của cơ sở giam giữ; mà để đánh giá trong kỳ kiểm sát quý III/2021 (tháng 8/2021 đối với nhà tạm giữ, trại tạm giam); tổng hợp với các vi phạm trong quá trình kiểm sát hằng ngày, hằng tuần tại các cơ sở giam giữ, thời điểm 9 tháng đầu năm 2021 để ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục vi phạm.

Đối với nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam tại các địa phương mà trong tháng 8 không tiến hành trực tiếp xem xét, đánh giá kết quả tự kiểm tra, báo cáo, cần thực hiện trong kỳ kiểm sát trực tiếp 6 tháng cuối năm 2021.

3. Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của VKSND tối cao (Vụ 8) tại Công văn 1893/VKSTC-V8 ngày 12/5/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ kiểm sát 06 tháng đầu năm 2021 tại các cơ sở giam giữ.

Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 từ nay đến tháng 11/2021 vẫn còn diễn biến phức tạp, VKSND các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với cơ sở giam giữ, các cơ quan tiến hành tố tụng, đồng thời linh hoạt trong việc áp dụng phương thức kiểm sát phù hợp, kịp thời nắm bắt thông tin tại các cơ sở giam giữ nhằm đảm bảo các chế độ cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân được thực hiện theo quy định.

Để đảm bảo chất lượng công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8) đề nghị Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về VKSND tối cao (Vụ 8) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Huy Tiến, PVTTT
VKSTC (để b/c);
- Cục C
10, Cục C11- BCA (để phối hợp);
- Văn phòng VKSTC (để tổng hợp);
- Lưu: VT; Vụ 8.

TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
Lương Minh Thống

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2177/VKSTC-V8 ngày 07/06/2021 về đảm bảo chất lượng kiểm sát tại cơ sở giam giữ trong tình hình phòng chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.556

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!