Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1784/LĐTBXH-PCTNXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Lương Trào
Ngày ban hành: 10/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1784/LĐTBXH-PCTNXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 1784/LĐTBXH-PCTNXH NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2005 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ĐỢT CAO ĐIỂM PHÒNG CHỐNG MA TUÝ

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 642/TTg-VX ngày 24/05/2005 về việc mở đợt cao điển phòng chống ma tuý hưởng ứng “ Tháng hành động phòng chống ma tuý”, “Ngày Quốc tế phòng chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng chống ma tuý 26/6”, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Quan tâm chỉ đạo chặt chẽ các sở ban ngành chức năng của địa phương và UBND các cấp để đẩy mạnh và làm tôt công tác cai nghiện phục hồi ở cả trung tâm và cộng đồng, phấn đấu đạt chỉ tiêu của Chương trình hành động phòng chống ma tuý giai đoạn 2001 – 2005, tại đà cho việc triển khai kế hoạch tổng thể phòng chống ma tuý đến năm 2010 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 10/03/2005.

2. Quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp các Trung tâm cai nghiện để nâng cap công suất và chất lượng công tác cai nghiện các Trung tâm. Chú trọng đầu tư phương tiện, trang thiết bị y tế, dạy nghề và công cụ tổ chức lao động, sản xuất cho các Trung tâm nhằm kết hợp việc cai nghiện phục hồi với học nghề, lao động và tạo việc làm cho người cai nghiện.

3. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý sau cai, huy động cộng đồng giúp đỡ, giám sát người sau cai nghiện đã tái hoà nhập cộng đồng và phòng chốn tái nghiện có hiệu quả.

4. Chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội triển khai một số việc trọng tâm sau:

- Củng cố, chấn chỉnh các Trung tâm chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội theo tinh thần công văn 1308/LĐTBXH-PCTNXH ngày 06/05/2005 của Bộ LĐTBXH nhằm đưa hoạt động của các trung tâm vào nề nếp, ổn định và đúng quy trình chung. Bổ sung đủ số lượng và thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp vụ của các Trung tâm.

- Thường xuyên quan tâm chăm no đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ nhân viên đang làm việc tại các Trung tâm CBGDLĐXH giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Đồng thời kiên quyết thay thế những người yếu kém về phẩm chất đạo đức và không đủ năng lực, trình độ.

- Nâng cao chất lượng công tác cai nghiện phục hồi ở các Trung tâm đặc biệt là công tác giáo dục, động viên, tư vấn cho học viên; thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, giải trí, văn hoá, văn nghệ giúp họ “sống vui khoẻ để tránh xa ma tuý” theo tinh thần Thông điệp của Liên Hiệp Quốc đề ra nhân ngày Quốc tế phòng chống ma tuy năm nay.

- Kịp thời và kiên quyết xử lý các hiện tượng tiêu cực và bạo lực ở Trung tâm; chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật đối với những kẻ có hành vi phá rối hoặc chống đối người thi hành công vụ.

Đợt cao điểm phòng chốn ma tuý bắt đầu từ tháng 6/2005 đến tháng 9/2005. Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng chống ma tuý và báo cáo kết quả về Bộ lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 15/09/2005 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nguyễn Lương Trào

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1784/LĐTBXH-PCTNXH ngày 10/06/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc triển khai đợt cao điểm phòng chống ma tuý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.828

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!