Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1693/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 22/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1693/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt Dự án phòng, chống buôn bán người do UNIAP tài trợ cho Bộ Công an

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5896/BKHĐT-KTĐN ngày 07 tháng 9 năm 2011); ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Dự án "Phòng, chống buôn bán người thông qua thực hiện các hoạt động Sáng kiến cấp Bộ trưởng 6 nước tiểu vùng sông Mê Kông về phòng chống buôn bán người tại Việt Nam năm 2011" do Dự án liên tổ chức của Liên hợp quốc về phòng, chống buôn bán người Tiểu vùng sông Mê-Kông mở rộng (UNIAP) và các tổ chức phi chính phủ tài trợ với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 117.400 USD như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên. Vốn đối ứng thực hiện dự án được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm tương ứng của Bộ Công an theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Bộ Công an phối hợp với UNIAP hoàn thiện văn kiện, thẩm định, phê duyệt, ký kết văn kiện Dự án với Nhà tài trợ và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho Nhà tài trợ biết quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Dự án nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KGVX, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1693/TTg-QHQT ngày 22/09/2011 phê duyệt Dự án phòng, chống buôn bán người do UNIAP tài trợ cho Bộ Công an do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.180

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!