Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 135/TTg-QHQT thành lập Đoàn đàm phán Hiệp định vay cho Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2, do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 135/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 18/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 135/TTg-QHQT
V/v Thành lập Đoàn đàm phán Hiệp định vay cho Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2, do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu;
- Văn phòng Chủ tịch nước.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 03/TTr-NHNN ngày 14 tháng 01 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thành lập Đoàn đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý của Dự án “Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2” với tổng số vốn vay là 150 triệu USD.

Tham gia Đoàn đàm phán có đại diện của các cơ quan: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện của Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Dự án (Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu). Thời gian đàm phán dự kiến khoảng 01 tuần, vào đầu tháng 02 năm 2009 (không kể thời gian đi lại) tại Washington D.C (Hoa Kỳ). Toàn bộ chi phí cho đại diện các Bộ, Ngành trung ương tham gia Đoàn đàm phán do ngân sách nhà nước đài thọ (tính vào chi phí nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Các chi phí cho đại diện các tỉnh do các tỉnh tự bố trí.

2. Ủy quyền cho Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đoàn Hoài Anh thay mặt Nhà nước ta làm Trưởng đoàn đàm phán.

3. Giao Bộ Ngoại giao ra văn bản xác nhận việc ủy quyền nêu trên.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với tư cách cơ quan chủ quản của Dự án, khẩn trương phối hợp với các tỉnh tham gia Dự án hoàn tất việc phê duyệt Báo cáo Khả thi Dự án và các điều kiện đàm phán khác theo yêu cầu của WB, làm cơ sở để tiến hành đàm phán.

5. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với tư cách là cơ quan chủ trì đàm phán của phía Việt Nam phối hợp với các Bộ ngành hữu quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành đàm phán Hiệp định Tài trợ và các tài liệu pháp lý liên quan của Dự án; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả sau khi kết thúc đàm phán.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG   
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 135/TTg-QHQT thành lập Đoàn đàm phán Hiệp định vay cho Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2, do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.885

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17