Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8373/NHNN-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 25/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8373/NHNN-QLNH
V/v thực hiện quy định về quản lý ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

 

Ngày 20/10/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Để triển khai thực hiện Nghị định này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu:

1. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối:

a) Tổ chức phổ biến rộng rãi trong toàn hệ thống các quy định tại Nghị định số 95/2011/NĐ-CP.

b) Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đặc biệt là hoạt động mua bán ngoại tệ.

c) Chủ động phát hiện và báo cáo Ngân hàng Nhà nước những hành vi có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

2. Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng:

a) Tổ chức và duy trì đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ các tổ chức và cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm các quy định về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

b) Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố:

a) Tổ chức và duy trì đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ các tổ chức và cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm các quy định về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn theo thẩm quyền.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo thẩm quyền.

Ngân hàng Nhà nước thông báo để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối và các đơn vị liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Cơ quan TTGSNH (để thực hiện);
- Lưu VP, Vụ QLNH.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

 

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 8373/NHNN-QLNH

Hanoi, October 25, 2011

 

OFFICIAL DISPATCH

OF THE STATE BANK OF VIETNAM ON IMPLEMENTING REGULATIONS ON FOREIGN EXCHANGE CONTROL AND GOLD BUSINESS CONTROL

 To:

- Credit institutions and branches of foreign banks allowed having foreign exchange control
- Branches of the State Bank in provinces and cities

 

On October 20, 2011, the Government issued the Decree No. 95/2011/NDCP amending, supplementing some articles of the Decree No. 202/2004/ND-CP of the Government on the punishment of administrative violations in the monetary area and banking activity. To implement this Decree, the Governor of the State Bank requires:

1. Credit institutions and branches of foreign banks allowed having foreign exchange control:

a/ To public regulations in the Decree No. 95/2011/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ To actively discover and report to the State Bank all violation acts on management regulations of foreign exchange control and gold business control.

2. Banking Inspection and Supervision Agency:

a/ To organize and remain hotlines to receive information from organizations and individuals for treatments of violation acts in foreign exchange control and gold business control in compliance with legal regulations.

b/ To check, investigate and supervise the implementation of foreign exchange control and gold business control.

3. Branches of State Bank in provinces and cities:

a/ To organize and remain hotlines to receive information from organizations and individuals for treatments of violation acts in foreign exchange control and gold business control in compliance with legal regulations in authorized regions.

b/ To coordinate with functional agencies in checking, investigating and supervising the implementation of regulations on foreign exchange control and gold business control under authorization.

The State Bank of Vietnam informs credit institutions, branches of foreign banks allowed to have foreign exchange control and other relevant units for acknowledgement and implementation./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GOVERNOR
Nguyen Van Binh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 8373/NHNN-QLNH of October 25, 2011, on implementing regulations on foreign exchange control and gold business control

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.308

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!