Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 6368/NHNN-TD of August 15, 2011, Strengthening lending for food and foodstuff production

Số hiệu: 6368/NHNN-TD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 15/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6368/NHNN-TD
V/v đẩy mạnh cho vay phục vụ sản xuất lương thực, thực phẩm

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Các ngân hàng thương mại

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5382/VPCP-KTTH ngày 05/8/2011 về đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại:

1. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, tiếp tục điều chỉnh mạnh cơ cấu tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vốn cho sản xuất - kinh doanh, ưu tiên vốn cho sản xuất nông nghiệp, góp phần duy trì, mở rộng sản xuất để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm.

2. Chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất nông nghiệp, nhất là các cơ sở chăn nuôi theo quy định hiện hành với lãi suất hợp lý. Ưu tiên cho vay đối với các cơ sở chăn nuôi, các dự án, phương án sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với lưu thông lương thực, thực phẩm đến các khu vực tiêu dùng đông dân cư.

3. Thực hiện đúng các quy định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư số 14/2010/TT-NHNN ngày 14/6/2010. Có chính sách điều hòa, ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn để cho vay các cơ sở chăn nuôi, các địa bàn trọng điểm, có nhu cầu cấp bách về vốn để thực hiện đầu tư, tạo vùng và vành đai thực phẩm, rau xanh gắn với phương án lưu thông, phân phối có hiệu quả đã được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phê duyệt.

4. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình sử dụng vốn vay, kịp thời phát hiện và xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền. Trường hợp khách hàng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, các ngân hàng thương mại thực hiện cơ cấu lại nợ, xử lý nợ vay bị thiệt hại và tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng được tiếp tục vay vốn để duy trì và mở rộng sản xuất theo quy định hiện hành.

5. Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Thành phố trong việc xây dựng và đầu tư vốn cho các phương án, dự án sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi có hiệu quả; kiểm tra, giám sát quá trình cho vay và xử lý các khó khăn vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa các ngân hàng thương mại với các khách hàng vay vốn trên địa bàn.

6. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nắm bắt kịp thời tình hình cho vay vốn của các Ngân hàng thương mại đối với các khách hàng vay vốn theo nội dung công văn này và thực hiện hỗ trợ giải quyết khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 2569/NHNN-VP ngày 1/4/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

7. Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn vướng mắc, báo cáo Ngân hàng Nhà nước xem xét, xử lý kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- NHNN chi nhánh tỉnh, TP;
- Vụ CSTT, CQTTGSNH;
- Lưu VP, Vụ TD.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 6368/NHNN-TD
Ref: Strengthening lending for food and foodstuff production

Hanoi, August 15, 2011

 

To: Commercial Banks

In response to the direction of the Prime Minister at the Official Dispatch No. 5382/VPCP-KTTH dated 05/8/2011 on ensuring the supply-demand balance, stabilizing prices of food and foodstuff commodities, the Governor of the State Bank hereby requires commercial banks:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 6368/NHNN-TD of August 15, 2011, Strengthening lending for food and foodstuff production

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.242

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168