Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 147/HCM-PTH dated January 21, 2016, regarding the calculation of guarantee balances

Số hiệu: 147/HCM-PTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Đình Cường
Ngày ban hành: 21/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/HCM-PTH
V/v liên quan đến tính số dư bảo lãnh.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn TP.HCM

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM (NHNNCN TP) nhận được Công văn 241/NHNN-TD ngày 15/01/2016 của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế trả lời kiến nghị liên quan đến tính số dư bảo lãnh, cụ thể như sau:

1. Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài (CNNHNNg) có kiến nghị về vấn đề liên quan đến tính số dư bảo lãnh tham khảo tại điểm 1 Mục I Bảng giải đáp Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/06/2015 (Thông tư 07) đăng tải trên website Ngân hàng Nhà nước, cụ thể: "Khoản 3 Điều 13 Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định về các gii hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, CNNHNNg không có quy định cho phép loại trừ số dư bảo lãnh trong trường hợp bên bảo lãnh đối ứng là ngân hàng nước ngoài hoặc chi nhánh khác ở nước ngoài trong cùng hệ thống, mà chỉ cho phép loại trừ khi bên bảo lãnh đối ứng là tổ chức tín dụng, CNNHNNg”. Quy định không loại trừ số dư bảo lãnh như trên là cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn hoạt động của từng tổ chức tín dụng, CNNHNNg đang hoạt động tại Việt Nam và an toàn ổn định hoạt động toàn hệ thống.

2. Để đáp ứng nhu cầu bảo lãnh cho các dự án có quy mô vốn đầu tư lớn, khoản 4 Điều 3 Thông tư 07 cho phép tổ chức tín dụng, CNNHNNg thực hiện đồng bảo lãnh. CNNHNNg có thể chọn giải pháp thực hiện đồng bảo lãnh với các tổ chức tín dụng, CNNHNNg khác; hoặc để tăng quy mô hoạt động, năng lực tài chính thì ngân hàng mẹ cần có kế hoạch tăng vốn cho các chi nhánh ngân hàng của mình tại Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, NHNNCN TP thông báo cho các CNNHNNg biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HCNS, PTH.

KT. GIÁM ĐC
P
HÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đình Cường

 

STATE BANK OF VIETNAM
BRANCHES IN HO CHI MINH CITY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------

No: 147/HCM-PTH
Re: Regarding the calculation of guarantee balances

Ho Chi Minh, January 21, 2016

 

To: Branches of foreign banks in Ho Chi Minh City

In response to the Official Dispatch No. 241/NHNN-TD dated January 15, 2016 by the Credit Department of Economic Sectors regarding guarantee balance, Office of the State Bank in Ho Chi Minh City (hereinafter referred to as HCMC Office of SB) hereby responds as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 147/HCM-PTH dated January 21, 2016, regarding the calculation of guarantee balances

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.280
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234