Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9483/NHNN-TD năm 2018 hướng dẫn áp dụng quy định tại Thông tư 07/2015/TT-NHNN về mẫu bảo lãnh dự thầu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 9483/NHNN-TD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 11/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9483/NHNN-TD
V/v hướng dẫn áp dụng quy định tại Thông tư 07/2015/TT-NHNN về mẫu bảo lãnh dự thầu

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Đức Tình

Thực hiện nội dung Công văn s 11517/VPCP-ĐMDN ngày 26/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Đức Tình trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ liên quan đến bảo lãnh dự thầu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, bảo lãnh là một hình thức cp tín dụng, vì vậy phải được kiểm soát chặt chẽ. Khoản 1 Điều 15 Thông tư 07 quy định các nội dung cần thiết (phải có) của cam kết bảo lãnh. Khoản 4 Điều 15 Thông tư 07 quy định TCTD phải áp dụng thống nhất mẫu cam kết bảo lãnh do TCTD thiết kế, in ấn trong toàn hệ thống TCTD.

Bảo lãnh dự thầu là một loại hình bảo lãnh thông dụng hiện nay được các tổ chức tín dụng thực hiện. Mục 19 Chương I về Chỉ dẫn nhà thầu tại Mu hồ sơ mời thu số 01 và mục 18 Chương I về Chỉ dẫn nhà thầu tại Mu hồ sơ mời thầu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định: Trường hợp sử dụng thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh đó phải theo Mu số 04 Chương IV- Biểu mẫu dự thầu hoặc theo một hình thức khác tương tự nhưng phải bao gồm đầy đủ các nội dung bản của bảo lãnh dự thầu.

Với các quy định trên thì bên mời thu và nhà thầu hoàn toàn có th thỏa thuận một thư bảo lãnh dự thầu đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu và quy định tại Thông tư 07.

Việc các cơ quan mời thầu bắt buộc thư bảo lãnh dự thu phi phát hành theo mẫu quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT mà không cho phép bsung các nội dung theo mẫu cam kết bảo lãnh ngân hàng là chưa tạo điều kiện cho các nhà thầu và ngân hàng bảo lãnh tuân thủ quy định của pháp luật.

Mặt khác, Khoản 2 Điều 3 Luật các TCTD quy định: "Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và các luật khác có liên quan v thành lập tổ chức, hoạt động kim soát đặc biệt, tổ chức lại, giải th TCTD: việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại din của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng thì áp dng theo quy định của Luật này".

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Công ty Đức Tình đàm phán lại với cơ quan mời thầu để thống nht nội dung và hình thức của thư bảo lãnh, đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Trân trọng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để đăng trên
Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Thống đốc NHNN (để b/c);
- PTĐ Đào Minh Tú (để b/c);
- VCCI (để tổng hợp);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để phối hợp);
- Lưu VP, Vụ TD (3).

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ TÍN DỤNG
CÁC NGÀNH KINH TẾ
Nguyễn Quốc Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9483/NHNN-TD năm 2018 hướng dẫn áp dụng quy định tại Thông tư 07/2015/TT-NHNN về mẫu bảo lãnh dự thầu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


103
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.175.101